MaBrisbane

MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันอังคารที่ 24 มีนาคมนี้ สำหรับการให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ภายใต้ชื่อ.. "Netflix"   ...
See THAI's World - Sale on now (Economy and Business Class) across the network : http://mabris.co/1MVrLRX 1 free stopover permitted in BKK !! ...
เคยสงสัยกันมั้ยเวลาที่เราไปธนาคารเพื่อเปิดบัญชี หรือทำเอกสารสำคัญบางแห่ง พนักงานจะเรียกขอเอกสาร 100 point ID check กับเรา วันนี้มาไขข้อข้องใจกันให้กระจ่างกันดีกว่าว่า 100 point check นี้มันคืออะไร และมีการทำงานอย่างไร...
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาง MaBrisbane ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยม สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ (Thailand Board of Investment, Sydney) หนึ่งในหน่วยงานสำคัญของภาคธุรกิจไทย ที่มีส่วนในการให้ความรู้ คำป...
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ หรือ Thai Trade Center, Sydney อีกหนึ่งหน่วยงานของไทยในประเทศออสเตรเลีย ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจไทยทั้งในภาคอุตสหกรรม รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร...
งานเฉลิมฉลองชาวไอริชในบริสเบน เทศกาลแห่งการแต่งกายด้วยชุดสีเขียวซึ่งจัดขึ้นทุกปี "Brisbane Irish Festival" มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ที่เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าร่วมชมและมีส่วนร่วม โดยปี 2015 นี้ จัดขึ้นระห...
ไม่ว่าคุณกำลังจะบินกลับไทยเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือต้องการชั้นโดยสารที่นั่งสบาย สามารถใช้บริการของการบินไทย Royal Silk Business Class หรือ Royal First Class ด้วย ...
1.) Live Music - นครแห่งดนตรีและเสียงเพลง ออสเตรเลียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีวงดนตรีกำเนิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งแนวเพลงในกระแสและนอกกระแส สำหรับในบริสเบนก็ได้มีการจัดขึ้นอยู่โดยตลอดเช่นกัน ทั้งในส่วนขอ...
ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนทุกคนเข้าสู่นครบริสเบน เมืองที่เต็มไปด้วยหลากหลายทางวัฒนธรรม ศิลปะ และความสนุกสาน โดยทาง Brisbane Council และ Study Brisbane ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน ในงาน.. “Study Brisbane'...