การบินไทยร่วม 3 รัฐวิสาหกิจชั้นนำ ททท. ทอท. กรุงไทย “สานพลังพันธมิตร เพื่อไทยก้าวไกลอย่างยั

  • MaBrisbane
  • รูปประจำตัวของ MaBrisbane ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออฟไลน์
  • ผู้ดูแลบ้าน
  • ผู้ดูแลบ้าน
เพิ่มเติม
21 ก.ย. 2018 16:23 #1469 โดย MaBrisbane
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเสวนา “สานพลังพันธมิตร เพื่อไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนา ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท การบินไทยฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวคือผู้บริหารสูงสุดของ 4 รัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ โดยมีผู้เข้ารับฟังการเสวนากว่า 500 คน ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การบินไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการเห็นการจับมือของรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งแต่ละรัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่งในแต่ละด้าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ความสำคัญของการจับมือของ 4 รัฐวิสาหกิจในวันนี้ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในมิติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ ในวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่ของการบินไทย ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งจะมากำกับดูแลและจัดการการบินไทยให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟู ถึงเวลาแล้วที่พนักงานการบินไทยต้องร่วมมือและเดินไปตามโรดแมพสู่เป้าหมาย คือร่วมทำให้การบินไทยกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาวันนี้ เกิดขึ้นในโอกาสที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยมและให้นโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการฟื้นฟูการบินไทย ซึ่งภาครัฐมีความมั่นใจในองค์กร และเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรการบินไทย ที่จะสามารถพลิกฟื้นให้การบินไทยผ่านพ้นวิกฤตและกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ โดยให้ความสำคัญและพร้อมประกาศเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนการบินไทยด้วยแผนฟื้นฟูตามยุทธศาสตร์ และประกาศความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งทางด้านการบินและการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน มาร่วมสานพลังกับบริษัท การบินไทยฯ ซึ่งพลังพันธมิตรรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยทั้ง 3 รัฐวิสาหกิจพร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับการบินไทย ดังนี้

- ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง จะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจการบิน รวมทั้งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วนในประเทศ ซึ่งการบินไทยสามารถนำนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าสู่เมืองรอง โดย ททท. สามารถสนับสนุนทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์

- ด้านอุตสาหกรรมการบิน ในส่วนของการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่มีเที่ยวบินเข้า-ออก ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากที่สุด ดังนั้น หากได้ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ จะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฮับในการขนส่งทางอากาศที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้

- ด้านข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รัฐวิสาหกิจชั้นนำต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในเรื่อง Big Data โดยการบินไทย ททท. ทอท. และ ธ.กรุงไทย ร่วมพัฒนาข้อมูลใน Segment ของนักท่องเที่ยว และพัฒนาด้าน Payment Gateway ในโครงการ “เป๋าตุง” ขายคล่องรับเงินสะดวกทุกธนาคาร แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขายให้การบินไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ด้านนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า วันนี้การบินไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งจากภาครัฐและพันธมิตรรัฐวิสาหกิจ จึงขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อาทิ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า มีความเชื่อมั่นว่าการบินไทยจะเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูให้สำเร็จ โดยขอให้เข้าใจและให้การสนับสนุน โดยเฉพาะผู้บริหารและพนักงานการบินไทยที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการบินไทย เพื่อพลิกฟื้นบริษัท การบินไทยฯ ให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ การจัดเสวนาสานพลังพันธมิตร เพื่อไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังระหว่างรัฐวิสาหกิจของไทย ซึ่งการบินไทยคาดว่าจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานพันธมิตรในภาคส่วนอื่นๆ อีกในอนาคต เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของไทย มีศักยภาพและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป
…………