ลดราคาคอร์สเรียนภาษาและวิชาชีพปี 2023-2024

  • ShinAng
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
17 พ.ย. 2023 11:07 #7263 โดย ShinAng
เรามีหลายหลักสูตรในวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากรัฐบาลมาเป็นเวลา 22 ปี วิทยาลัยได้ลดราคาค่าเรียนในหลายหลักสูตรเป็นจำนวนเงินหลายพันเหรียญในปี2023-2024 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้นร.เช่น ภาษาอังกฤษ, หลักสูตรช่างยนต์, การบริหารจัดการครัว, การบริหารจัดการโรงแรม,การบริหารการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การบริหารการตลาด และอื่นๆ
สอบถามข้อมูลเพื่อมเติมได้ที่ 0401144014