เรียนศัพท์จากข่าว Coronavirus

เผยแพร่เมื่อ 18 ก.พ. 2020 ผู้เขียน
เรียนศัพท์จากข่าว Coronavirus Designed by Kaboompics / Freepik

ช่วงนี้มีข่าวอัพเดทโคโรนาไวรัสอยู่ตลอด ได้โอกาสเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับโรคระบาดจากข่าวกัน

Kill (verb) - ฆ่า สังหาร
นอกจากจะเห็นคำนี้ใช้กับคนและสัตว์อยู่บ่อย ๆ แล้ว ในกรณีของโรค ก็ใช้คำว่า kill ได้เหมือนกัน
“Coronavirus kills 97 people in one day” – โคโรนาไวรัสคร่าชีวิตคน 97 คนในหนึ่งวัน

Outbreak (noun) – การระบาดของโรค

Epidemic (noun) – การระบาดของโรคที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วสู่คนจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ปกติภายใน 2 สัปดาห์ โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเป็นการระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียว หากการระบาดแพร่กระจายไปยังประเทศหรือทวีปอื่น และเกิดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อาจเรียกเป็น “pandemic

โดยมีการใช้ “outbreak” และ “epidemic” ในความหมายเดียวกัน หรือแทนกันให้เห็นอยู่บ่อย ๆ

Death toll (noun) - ยอดผู้เสียชีวิต

Health authority (noun) – สาธารณสุข

Epicentre/ epicenter (noun) – ศูนย์กลาง
epicenter of the outbreak” – ศูนย์กลางการระบาดของโรค

Welfare (noun) - สวัสดิภาพ
“health and welfare of our guests”

Quarantine (noun) - การกักกันคนหรือสัตว์ที่เดินทางมาจากแหล่งอื่น หรือที่ป่วย หรือมีความเสี่ยงจากโรคติดต่อ

Evacuee (noun) – ผู้ทีถูกโยกย้ายออกจากสถานที่ ๆ มีอันตราย

Health check (noun) – การตรวจสุขภาพ

Novel (adjective) – แปลกใหม่
“the novel coronavirus” - ไวรัสตัวใหม่ โคโรนาไวรัส

Pose (verb) - ก่อให้เกิด
“They pose no health risk.” – พวกเขาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในสังคม

Patient (noun) - ผู้ป่วย ผู้ที่ได้รับการรักษา หรืออยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์

Extend (verb) - ยืดระยะ
Suspension (noun) – การยกเลิก เลื่อน ออกไปชั่วคราว
“American Airlines extends suspension of flights to and from mainland China and Hong Kong” – อเมริกันแอร์ไลน์ได้ยืดระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง

Travel warning, travel alert, travel advisory - การประกาศเตือนอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาล เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางไปยังต่างประเทศ สำหรับประเทศออสเตรเลียสามารถเชคได้ผ่าน https://www.smartraveller.gov.au/

Lockdown (noun) - การปิดกั้นกักขังอยู่ภายในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
Concern (noun) – ความกังวล
“Four cruise ships were put in some form of lockdown over growing concerns of the novel coronavirus.” – เรือสำราญสี่ลำได้ถูกปิดกั้นเนื่องจากความกังวลของไวรัสตัวใหม่ “โคโรนาไวรัส”

Transmission (noun) - การแพร่เชื้อ

Spread (noun) - การแพร่กระจาย

Infection (noun) – การติดเชื้อ

Contract (verb) - ติดเชื้อ

Isolation (noun) – การถูกแยกตัวออกจากกลุ่ม

Symptom (noun) - อาการของโรค


อ้างอิง:

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 ก.พ. 2020
EngMnMn

อิงลิช อีส มาย เซกั้น แลงเกวจ.