Trade restaurant

เพิ่มเติม
16 เม.ย. 2015 14:56 #333 โดย Jameno Invsty
Trade restaurant was created by Jameno Invsty
มีใครสนใจทำธุรกิจร้านอาหารย่าน business area ใจกลาง Sydneyขายได้ทั้งกลางวันกลางคืนขายแอกกอฮอได้ มีลูกค้าประจำทั้งกลางวันกลางคืน สนใจลงทุน ด่วน ติดต่อ 0403746496 ถ้าไม่รับ ส่งMassang ทิ้งไว้แล้วจะติดตีอกลับ