Kitchen hand and cleaning

 • เจน
 • ผู้เขียนหัวข้อ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
23 พ.ค. 2016 15:46 #546 โดย เจน
Kitchen hand and cleaning was created by เจน
ต้องการ kitchen hand และ คลีนด้วย 1ตำแหน่งค่ะ ร้านจะเปิด จ-ศ 6am-4pm ค่ะ ใครที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ถ้าสนใจสามารถติดต่อและถามรายละเอียดได้นะคะ
 • ์ณัฐธยาน์
 • ผู้เขียนหัวข้อ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
24 พ.ค. 2016 16:08 #549 โดย ์ณัฐธยาน์
Replied by ์ณัฐธยาน์ on topic Kitchen hand and cleaning
ทำเกี่ยวกับอะไรคะ
 • Fah
 • ผู้เขียนหัวข้อ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
24 พ.ค. 2016 16:15 #550 โดย Fah
Replied by Fah on topic Kitchen hand and cleaning
สวัสดีคะ คุณเจน ร้านอยู่แถวไหนคะ
 • แก้ม
 • ผู้เขียนหัวข้อ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
24 พ.ค. 2016 16:28 #551 โดย แก้ม
Replied by แก้ม on topic Kitchen hand and cleaning
สนใจkitchen handค่ะ มีประสบการณ์เคยทำในครัวค่ะ 0406860158
 • ปังปอนด์
 • ผู้เขียนหัวข้อ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
24 พ.ค. 2016 17:41 #553 โดย ปังปอนด์
Replied by ปังปอนด์ on topic Kitchen hand and cleaning
:e13: ร้านอยู่แถวไหนคะ สนใจค่ะ
 • ปุ๋ย
 • ผู้เขียนหัวข้อ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
25 พ.ค. 2016 09:49 #554 โดย ปุ๋ย
Replied by ปุ๋ย on topic Kitchen hand and cleaning
สนใจค่ะไม่ทราบว่าร้านอยู่แถวไหนและจะติดต่อยังไงคะ