การเบิกเงินซุปเปอร์ออกมาใช้ก่อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ 29 เม.ย. 2020 ผู้เขียน
การเบิกเงินซุปเปอร์ออกมาใช้ก่อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 Hand photo created by jcomp - www.freepik.com

หลายคนคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินของรัฐบาลออสเตรเลียในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในบทความนี้เราได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ของ ATO เกี่ยวกับการถอนเงินซุปเปอร์มาใช้ก่อนกำหนด คาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของใครหลาย ๆ คนให้ได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง เพราะนอกจากพลเมือง ผู้อยู่อาศัยถาวรแล้ว ผู้ถือวีซ่านักเรียนและผู้อาศัยชั่วคราวบางคนก็มีสิทธิ์ถอนเงินซุปเปอร์ได้ด้วย

*หมายเหตุ: บทความนี้เป็นการแปลข้อมูลจากเว็บไซต์ของ ATO ณ วันที่เขียน ผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอีกครั้งหากคุณได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คุณอาจสามารถถอนเงินซุปเปอร์ได้ก่อนกำหนด

พลเมืองที่มีสิทธิ์ (eligible citizens) และผู้อยู่อาศัยถาวร (permanent residents) ของออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ สามารถยื่นเรื่องขอถอนเงินได้สูงสุด $10,000 ในปีการเงิน 2019-20 และอีกไม่เกิน $10,000 ในปี 2020-21

ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่มีสิทธิ์ (eligible temporary residents) สามารถยื่นเรื่องขอถอนเงินได้หนึ่งครั้ง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน $10,000 ในปีการเงิน 2019-20

โดยยื่นสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ myGov

สำหรับปีการเงิน 2019-20 ยื่นได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2020

สำหรับปีการเงิน 2020-21 ยื่นได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 24 ก.ย. 2020

คุณไม่ต้องเสียภาษีในจำนวนเงินที่ถอนออกมา และไม่ต้องลงบัญชีเงินส่วนนี้ในการขอคืนภาษี (will not need to include these amounts in your tax return)

ผู้ที่มีสิทธิ์

พลเมืองและผู้อยู่อาศัยถาวร (permanent residents) ของออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

คุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณไม่ได้ทำงาน (unemployed)
 • คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือหนึ่งในรายการนี้:
  • Jobseeker payment
  • Youth allowance for jobseekers (ยกเว้นว่าคุณกำลังเรียนแบบ full-time หรือเป็นผู้ฝึกงานใหม่ (new apprentice))
  •  Parenting payment (รวม single และ partnered payments)
  • Special benefit
  • Farm household allowance
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2020 คุณได้รับผลกระทบข้อใดข้อหนึ่ง
  • ถูกไล่ออก (made redundant)
  • ชั่วโมงทำงานถูกลดลงอย่างน้อย 20% (รวมถึงไม่เหลือชั่วโมงทำงานเลย)
  • คุณเป็น sole trader และธุรกิจของคุณต้องปิดตัวลง หรือผลประกอบการลดลงอย่างน้อย 20%

ผู้อยู่อาศัยชั่วคราว (temporary residents)

คุณจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งในข้อด้านล่างนี้:

 • คุณถือวีซ่านักเรียน และได้ถือวีซ่านักเรียนมาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน และคุณไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ (immediate living expenses)
 • คุณเป็นผู้ถือ temporary skilled work visa และชั่วโมงทำงานของคุณถูกลดเหลือศูนย์ และคุณยังอยู่กับนายจ้าง (remain engage with your employer)
 • คุณเป็นผู้ถือ temporary resident visa (ไม่รวมวีซ่านักเรียน หรือ skilled worker) และคุณไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ (immediate living expenses)

การใช้สิทธิ์

คุณไม่จำเป็นต้องแนบหลักฐานในการยื่นเรื่องขอ อย่างไรก็ตาม คุณควรเก็บหลักฐานและเอกสารที่แสดงว่าคุณมีสิทธิ์ไว้ เพราะเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลดังกล่าว

เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องตรวจเชคว่าคุณเป็นผู้มีสิทธิ์อย่างถูกต้อง ATO จะตรวจสอบผู้มีสิทธิ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่า จะได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากโควิด-19 ผู้ที่ให้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนความจริงจะได้รับโทษ

คุณไม่สามารถขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดให้กับผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ได้ (dependant) หากพวกเขาได้รับผลกระทบทางการเงินจากโควิด-19 พวกเขาต้องยื่นเรื่องเอง

คุณสามารถยื่นเรื่องขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดเนื่องจากโควิด-19 ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีการเงิน คุณสามารถยื่นเรื่องขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดเนื่องจากโควิด-19 ได้แม้ว่าคุณจะได้ขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดภายใต้สถานการณ์อื่นมาแล้วก็ตาม (if you have previously accessed your super early in other circumstances)

ผลกระทบจากการถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนด

การถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดจะส่งผลถึงยอดรวมเงินซุปเปอร์ และอาจมีผลต่อรายได้หลังเกษียณในอนาคตของคุณ

การถอนเงินซุปเปอร์อาจส่งผลกระทบถึง:

 • income protection insurance
 • life / total permanent disability insurance cover

ประกันอาจไม่คุ้มครองบัญชีเหล่านี้:

 • บัญชีที่ถูกถอนเงินจนหมด
 • มียอดต่ำกว่า $6,000
 • บัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำและไม่ได้ใช้งาน


คุณควรพิจารณาว่าคุณต้องการคำแนะนำทางการเงินก่อนยื่นเรื่องขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดหรือไม่ Services Australia’s Financial Information Service Officers สามารถให้ข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นความลับ (confidential financial information) ฟรี

ก่อนยื่นเรื่องขอ

คุณควร:
 • สร้างแอคเคาท์ myGov Account และเชื่อมกับ ATO
 • เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในออสเตรเลียของคุณให้พร้อม คุณต้องใช้มันในการสมัคร (ธนาคารต่างประเทศไม่สามารถใช้ได้)
 • เชคยอดเงินซุปเปอร์ของคุณ ยอดในบัญชีอาจไม่ตรงกับยอดที่แสดงบน ATO Online หรือแบบฟอร์มยื่นขอ

4 วิธีเชคยอดเงินซุปเปอร์:
 • เชคกับ ATO online services ยอดอาจไม่ตรงกับยอดจริง ณ เวลาที่เชค ส่วนใหญ่จะเป็นยอด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2019 เนื่องจากมีการแจ้งยอดแก่ ATO เพียงปีละครั้ง
 • เข้าไปเชคบน super fund’s online member portal ของคุณ ซึ่งจะเป็นยอด ณ ปัจจุบัน
 • เชคสเตทเม้นท์ล่าสุดที่ทางกองทุน (fund) ของคุณส่งมาให้ อาจเป็นทางไปรษณีย์หรืออีเมล์
 • โทรหากองทุนของคุณ แต่อาจมีความล่าช้าในการรอสาย เนื่องจากมีผู้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามามากในช่วงนี้

ยื่นเรื่องขอ

สามารถยื่นขอได้ผ่าน ATO online services ผ่านทาง myGov

คุณสามารถยื่นเรื่องขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดเนื่องจากโควิด-19 ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีการเงิน
 • ปีการเงิน 2019-20 ยื่นได้ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2020
 • ปีการเงิน 2020-21 ยื่นได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 24 ก.ย. 2020 (เฉพาะพลเมืองและผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น (Australian and New Zealand citizens and permanent residents only))

ไม่สำคัญว่าเงินที่ถูกถอนออกมาจะไม่ถึง $10,000 เช่น คุณขอถอนเงิน $8,000 แล้วจะขอถอนอีก $2,000 ไม่ได้

แบบฟอร์มยื่นขอบน myGov จะแสดงบัญชีเงินซุปเปอร์ของคุณทุกบัญชี จากการรายงานของกองทุนของคุณ คุณสามารถขอยื่นถอนเงินได้ไม่เกิน 5 บัญชี ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการถอนเงินทั้งหมด $10,000 คุณสามารถขอถอน $5,000 ออกจากสองกองทุน โดยจะต้องยื่นขอพร้อมกันในครั้งเดียว (within one application form)

ยอดเงินปัจจุบัน

ATO ขอให้คุณเชคยอดเงินกับทางกองทุนเพื่อทราบยอดที่แท้จริง ยอดเงิน ณ ปัจจุบันของคุณอาจน้อยหรือมากกว่ายอดที่อยู่ในแบบฟอร์มยื่นเรื่อง ซึ่งเป็นยอดล่าสุดที่ทาง ATO ได้รับการรายงาน ทางกองทุนของคุณไม่จำเป็นต้องรายงานยอดปัจจุบันให้ ATO ทราบ

คุณสามารถยื่นเรื่องขอถอนเงินเป็นจำนวนมากกว่าที่แสดงบนแบบฟอร์มได้ (ไม่เกิน $10,000) โดยจะต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอ รวมไปถึงกรณีที่ยอดแสดงเป็น ‘nil’ ในแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณทราบแน่นอนแล้วว่าคุณมียอดเงิน $8,000 แต่ยอดที่แสดงบน ATO Online เป็น $0 คุณสามารถที่จะยื่นขอถอนเงินได้มากถึง $8,000

หากคุณยื่นขอเป็นจำนวนที่มากกว่ายอดเงินที่คุณมีอยู่จริง ทางกองทุนจะปล่อยเงินที่คุณมีให้ (ไม่เกิน $10,000) เช่น หากคุณขอ $8,000 แต่บัญชีคุณมีแค่ $7,500 กองทุนจะปล่อยเงินให้คุณ $7,500

ทิปในการยื่นเรื่องขอ

คุณสามารถยื่นเรื่องขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดเนื่องจากโควิด-19 ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีการเงิน เพื่อให้กระบวนการยื่นขอเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ควรตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ว่าถูกต้องก่อนจะยื่นเรื่องสมัคร:
 • จำนวนเงินที่ต้องการถอน คุณควรเชคกับทางกองทุนเพื่อทราบยอดเงิน ณ ปัจจุบัน
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารในออสเตรเลียของคุณ (ธนาคารต่างประเทศไม่สามารถใช้ได้)
คุณไม่สามารถขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดให้กับผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ได้ (dependant) หากพวกเขาได้รับผลกระทบทางการเงินจากโควิด-19 พวกเขาต้องยื่นเรื่องเอง

เมื่อทำการยื่นเรื่องแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ หากคุณไม่ต้องการถอนเงินซุปเปอร์แล้ว ให้ติดต่อกองทุนของคุณ

หลังจากยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้ว

อาจใช้เวลาถึง 4 วันทำการในการรับเรื่องและส่งจดหมายแจ้งผลว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่ทาง myGov Inbox

เมื่อคุณได้รับอนุมัติ คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อ ATO ทาง Australian Prudential Regulation Authority (APRA) ได้ให้คำแนะนำแก่กองทุนและคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกภายใน 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม อาจมีความล่าช้าหากกองทุนจำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านเข้อมูลพิ่มเติมได้ที่ https://www.apra.gov.au/frequently-asked-questions-superannuation-trustees-response-to-covid-19

หากกองทุนของคุณเป็น SMSF (Self Managed Super Fund) คุณต้องแจ้งให้เขาทราบ (let them know that you have received the determination) เพื่อที่เขาจะได้จ่ายเงินให้

ระวังนักต้มตุ๋น

การถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนดเป็นบริการฟรีของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โปรดระวังพวกต้มตุ๋นหลอกให้คุณจ่ายเงินเพื่อที่จะได้เอาเงินซุปเปอร์ออกมาได้

ทาง ATO มีความกังวลเกี่ยวกับพวกต้มตุ๋นที่:
 • แอบอ้างเป็น ATO หรือองค์กรณ์ที่น่าเชื่อถือ เช่น กองทุนของคุณ เพื่อขโมยเงินหรือข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 • ติดต่อคุณและเรียกเก็บค่าบริการที่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การขอถอนเงินซุปเปอร์ล่วงหน้า

หากคุณได้รับโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมล์ ที่เสนอความช่วยเหลือในการขอถอนเงินซุปเปอร์ก่อนกำหนด อย่า:
 • ให้ข้อมูลส่วนตัว
 • คลิ๊กตามลิงค์ไป
 • แชร์ข้อมูลล็อกอิน myGov ของคุณ


คุณสามารถโทรหา ATO ที่เบอร์ 1800 008 540 เพื่อคอนเฟิร์มว่าคุณได้รับการติดต่อจากองค์กรณ์จริงหรือไม่ที่มา: https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/In-detail/Withdrawing-and-using-your-super/COVID-19-ea
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 เม.ย. 2020
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State