การช่วยเหลือเจ้าของบ้านและผู้เช่าเบื้องต้น "วิกฤตโคโรนาไวรัส" แต่ละรัฐในออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ 20 เม.ย. 2020 ผู้เขียน

แม้ว่าคณะรัฐมนตรีแห่งชาติได้เห็นพ้องในการยกเลิกการขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้านชั่วคราวในระยะเวลา 6 เดือน แต่ก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้เช่าและเจ้าของบ้านเพื่ออยู่อาศัย (residential landlords and tenants) สำหรับวิกฤตโควิด-19 นายกรัฐมนตรี Scott Morrison ได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ว่า การช่วยเหลือผู้เช่าและเจ้าของบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นเรื่องที่แต่ละรัฐต้องจัดการกันเอง หลายรัฐได้มีการลดหย่อนภาษีที่ดิน (land tax cuts) เพื่อเป็นการจูงใจให้เจ้าของบ้านลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าลง มาดูกันว่าในแต่ละรัฐมีมาตรการช่วยเหลืออะไรอีกบ้าง?

*หมายเหตุ: บทความนี้เป็นการแปลสรุปข้อมูลล่าสุด ณ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้อ่านควรตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลล่าสุดกับทางรัฐของตัวเองอีกครั้ง

 

20180521-find-accom-shared

 

รัฐควีนส์แลนด์

ควีนส์แลนด์ได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีที่ดิน 400 ล้านเหรียญสำหรับทั้งการเช่าเชิงพาณิชย์และอยู่อาศัย อนุญาตให้เจ้าของที่ขอยกเว้นจ่ายภาษีที่ดิน (waiver) ได้ถึง 3 เดือน และเลื่อนจ่าย (deferral) ได้อีก 3 เดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าแก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ โดยมีมูลค่าเทียบเท่ากับภาษีที่ดินที่ถูกลดหย่อน

รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าเช่าถึง 4 สัปดาห์ (รวมทั้งหมดไม่เกิน $2,000) เพียงครั้งเดียว ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางรัฐกำหนด หนึ่งในนั้นคือจะต้องมีเงินไม่ถึง $10,000

ควีนส์แลนด์จะออกกฎหมายไม่ให้มีการขับไล่ผู้เช่าภายใน 6 เดือน เนื่องจากค้างจ่ายเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเจ้าของบ้านยังไม่สามารถไล่ผู้เช่าออกได้หากสัญญาเช่าหมดในช่วงที่มีวิกฤตสุขภาพ (public health crisis)

 

หากต้องการความช่วยเหลือและสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อกับทาง Residential Tenancies Authority (RTA) โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้..

  • ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) “Hi” ไปที่ 0480 000 782
  • โทรสายด่วน RTA ที่เบอร์ 1800 497 161 ระหว่างเวลา 8am ถึง 8pm วันจันทร์ - ศุกร์, และระหว่างเวลา 9am - 5pm สำหรับ วันเสาร์ - อาทิตย์
  • เข้าไปยังเว็บไซต์ Residential Tenancies Authority ที่.. https://www.rta.qld.gov.au/index.htm

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยของรัฐควีนส์แลนด์
สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์..
 https://www.covid19.qld.gov.au/the-hub

 

 


นอกเหนือจากของควีนส์แลนด์ มาตรการของรัฐอื่น ๆ เบื้องต้นมีดังนี้...

 

รัฐนิวเซาท์เวลส์

นิวเซาท์เวลส์ได้ออกแพ็คเกจลดหย่อนภาษีที่ดินมูลค่า 440 ล้านเหรียญ แบ่งช่วยเท่า ๆ กันระหว่างการเช่าเชิงพาณิชย์และอยู่อาศัย

เจ้าของบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย (residential landlords) สามารถขอลดหย่อนหรือขอคืนภาษีที่ดินได้มากถึง 25% ของภาษีในปี 2020 (2020 tax liability) หากได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่าที่ประสบปัญหาทางการเงิน ภาษีที่ดินในส่วนที่เหลือสามารถขอเลื่อนจ่ายได้ 3 เดือนโดยต้องขอเคลม land tax concession

รัฐบาลได้เสนอ ช่วงหยุด 60 วัน (an interim 60-day stop) ในกรณีที่เจ้าของบ้านกำลังหาทางไล่ผู้เช่าที่ค้างจ่ายค่าเช่าออก โดยเป็นผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากโควิด-19 คือ มีรายได้ลดลงตั้งแต่ 25% ขึ้นไป กฎหมายกำลังจะตามมาสำหรับห้ามไม่ให้ขับไล่ผู้เช่าที่ค้างจ่าย ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

เจ้าของบ้านสามารถยื่นเรื่องไปยัง NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT) เพื่อขอขับไล่ผู้เช่าได้ หากเจ้าของบ้านตกอยู่ในสภาวะเดือดร้อนทางการเงิน ณ ขณะนั้น และเป็นเวลาหลังจาก ช่วงหยุด 60 วัน โดยจะพิจารณาให้กับกรณีที่เห็นสมควรจริง ๆ

ภายใต้มาตรการนี้ เจ้าของบ้านหรือผู้ดูแลแทน (managing agent) จะต้องเจรจาต่อรองกับผู้เช่าที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ ด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาท (dispute resolution) โดย NSW Fair Trading

ในช่วงนี้ ค่าเช่าที่ไม่ได้จ่ายจะถูกรวมอยู่ในยอดค้างจ่าย แต่ผู้เช่าจะไม่ถูกลงบัญชีดำ (blacklisted)

 

รัฐวิกตอเรีย

วิกตอเรียได้ออกแพ็คเกจ 500 ล้านเหรียญ โดย 420 ล้านเหรียญให้กับการลดหย่อนภาษีที่ดินสำหรับการเช่าเชิงพาณิชย์และอยู่อาศัย และ 80 ล้านเหรียญเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ได้รับความลำบาก

หากเจ้าของบ้านให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าแก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส เจ้าของบ้านจะสามารถขอลดภาษีที่ดินได้ 25% และเลื่อนการจ่ายภาษีส่วนที่เหลือไปได้ถึง มี.ค. 2021

ผู้เช่าที่ไม่สามารถตกลงขอลดค่าเช่ากับเจ้าของบ้านได้ สามารถเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาท (dispute resolution) ภายใต้การควบคุมของ Consumer Affairs Victoria โดยวิธี binding mediation

ผู้เช่าสามารถขอเงินช่วยเหลือ (grants) ได้มากถึง $2,000 จากกองทุนช่วยเหลือของรัฐบาลมูลค่า 80 ล้านเหรียญ ผู้มีสิทธิ์ขอคือ ผู้เช่าที่ได้ลงทะเบียนข้อตกลง (revised agreement) หรือได้ผ่าน mediation แล้ว, ต้องมีเงินเก็บไม่ถึง $5,000 และยังต้องจ่ายค่าเช่าที่คิดเป็นอย่างน้อย 30% ของรายได้ขึ้นไป (still be paying at least 30% of their income in rent)

จะมีการแบนการขับไล่ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ยกเว้นบางกรณี และการขึ้นค่าเช่าถูกหยุดไว้ก่อน 6 เดือน

 

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

เวสเทิร์นออสเตรเลียได้เสนอกฎหมายห้ามขับไล่ผู้เช่าในระยะเวลา 6 เดือน, ห้ามไม่ให้ขึ้นค่าเช่าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency period) และให้การเช่าแบบตายตัว (fixed term tenancies) ที่กำลังจะหมดสัญญา ได้ต่อสัญญาแบบเป็นระยะไป (periodic agreement)

 

รัฐออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

เจ้าของที่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีที่ดินหากมีการลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าอย่างน้อย 25% เป็นเวลา 6 เดือน รัฐบาลจะลดหย่อนให้ 50% ของส่วนลดค่าเช่า สูงสุดที่ $2,600 ในระยะเวลา 6 เดือน หรือ $100 ต่อสัปดาห์

รัฐบาล ACT จะช่วยเหลือผู้เช่าที่โดนบีบบังคับทางการเงินเนื่องจากโควิด-19 โดยงดเว้นการขับไล่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ (short-term moratorium on evictions), การหยุดขึ้นค่าเช่าชั่วคราว และป้องกันไม่ให้ผู้เช่าถูกลงบัญชีดำจากการไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้

ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเจ้าของบ้านอาจตกลงกันเรื่องยืดการจ่ายค่าเช่าออกไปหากผู้เช่าไม่มีรายได้ ค่าเช่าค้างจ่ายในช่วงนี้ถือเป็นหนี้ที่ติดเจ้าของบ้าน แต่จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยในระยะเวลา 6 เดือนที่มีการผ่อนผัน (six months of the moratorium period)

 

รัฐแทสเมเนีย

แทสเมเนียได้ออกกฎหมายห้ามขับไล่ชั่วคราว (moratorium on evictions) แล้ว ใบแจ้งให้ออก (notice to vacate) ที่เจ้าของบ้านส่งถึงผู้เช่าไม่มีผลจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2020 มาตรการนี้จะถูกพิจารณาอีกครั้งหลังจาก 90 วัน และอาจถูกยืดเวลาออกไปอีก

รัฐมนตรีการก่อสร้างและอาคารของแทสมาเนีย Elise Archer กล่าวว่า เจ้าของบ้านสามารถติดต่อสำนักงานสรรพากร (state revenue office) หากกำลังลำบากและไม่สามารถจ่ายภาษีที่ดินได้ โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้เลื่อนการจ่ายออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2020 หรืออาจมีทางเลือกอื่นในการชำระภาษี ทั้งนี้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดค้างจ่ายภาษีที่ดินของปี 2019-20

 

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

เซาท์ออสเตรเลียได้ออกกฎหมายห้ามขับไล่ชั่วคราว (moratorium on evictions) สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้เนื่องจากปัญหาทางการเงิน และการแบนไม่ให้ขึ้นค่าเช่า

ผู้เช่าจะไม่ถูกลงบัญชีดำจากสถานการณ์ที่เกิดจากการได้รับผลกระทบโควิด-19

รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้หักลดภาษีที่ดิน 189 ล้านเหรียญตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และได้ยืดแพ็คเกจช่วยเหลือ 13 ล้านเหรียญออกไปอีก เพื่อเลื่อนการเรียกเก็บภาษีที่ดินของปี 2019-20 ไป 6 เดือน

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย, Rob Lucas ได้กล่าวเป็นนัย ๆ ว่าจะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือภาษีที่ดินเพิ่มเติม

 

รัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

รัฐบาลของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีด้เรียกประชุมสภาในวันที่ 24 เม.ย. เพื่อผ่านร่างกฎหมายฉุกเฉินของโคโรนาไวรัส โดยมีกฎการเช่าเพื่ออยู่อาศัยอยู่ในร่างกฎหมายด้วย

 

 

ที่มา: theguardian.com - "Australia's landlords and tenants: what support is available in the coronavirus crisis?"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 เม.ย. 2020
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State