พนักงานรายวัน (Casual Workers) อาจมีสิทธิ์ได้เลื่อนเป็นพนักงานประจำ

เผยแพร่เมื่อ 06 ก.ค. 2017 ผู้เขียน
พนักงานรายวัน (Casual Workers) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า พนักงาน Casual อาจมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ หลังจากได้ทำงานกับบริษัทนั้น ๆ มากกว่า 12 เดือน โดยเป็นข้อเสนอจากทาง Fair Work Commission คณะกรรมการไตรภาคีที่ดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์ระดับชาติของออสเตรเลีย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้นายจ้างได้จ้างพนักงานแบบ Casual อย่างถาวร

 

ข้อเสนอนี้บังคับให้ธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงาน Casual ได้เปลี่ยนมาเป็นพนักงานประจำ หากพนักงานคนนั้นได้ทำงานในรูปแบบชั่วโมงทำงานที่เท่ากับพนักงาน Full-time หรือ Part-time มาตลอด โดยจะมีผลกับ 85 awards รวมไปถึง hospitality, retail, manufacturing, community services, child care และ farming sectors เป็นต้น

ทั้งนี้นายจ้างสามารถปฏิเสธการยื่นร้องขอจากพนักงาน Casual มาเป็นพนักงานประจำได้ หากมีความยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของพนักงานทั้งหมดใหม่ หรือยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าตำแหน่งของพนักงานคนนั้นจะยังมีอยู่หรือไม่

นอกจากนี้ อีก 34 awards ที่ไม่มีกำหนดจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำในการทำงาน จะถูกเปลี่ยนให้ต้องมาทำงานอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ในขณะที่ทาง Australian Council of Trade Unions (ACTU) พยายามผลักดันให้ชั่วโมงขั้นต่ำอยู่ที่ 4 ชั่วโมง

ทั้งนี้ Ms Alana Matheson, Australian Chamber of Commerce and Industry deputy workplace relations director กล่าวว่า จะทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการจ้างงานเด็กนักเรียนหลังเวลาเลิกเรียน

"(It) would have made it harder for businesses to give after-school jobs to students,"

"This was an anti-jobs proposal from the union movement - it was important that it be rejected not only from the perspective of business but for job seekers and the underemployed." 

 

ที่มา: www.sbs.com.au - "Casual workers could get permanent roles"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07 ก.ค. 2017
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State