แถลงการณ์การเปลี่ยนแปลงวีซ่า 457, การสอบ Citizenship และอัพเดทอื่น ๆ จากอิมมิเกรชั่น

เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ค. 2017 ผู้เขียน
แถลงการณ์การเปลี่ยนแปลงวีซ่า 457, การสอบ Citizenship และอัพเดทอื่น ๆ จากอิมมิเกรชั่น ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. ทางทีมงาน MaBrisbane ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาในฐานะตัวแทนของชุมชนไทยในควีนส์แลนด์ร่วมกับทางอิมมิเกรชั่นฯ หรือ Department of Immigration and Border Protection (DIBP) โดยได้ทำการแถลงการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวีซ่าหลาย ๆ ประเภท และการสอบเป็นพลเมืองออสเตรเลีย

 

สรุปประเด็นสำคัญของงานสัมมนาครั้งนี้

สำหรับการสัมมานาครั้งนี้ สิ่งที่ผู้ร่วมงานสนใจกันเป็นพิเศษก็คือเรื่อง การยกเลิกวีซ่า 457 และ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสมัครพลเมืองออสเตรเลีย หรือ Citizenship

รวมทั้งการพัฒนาระบบสมัครวีซ่าออนไลน์ หรือ ImmiAccount และอีกเรื่องสำคัญก็คือการที่ผู้ประสงค์ต้องการจะเข้าไปยังสำนักงานอิมมิเกรชั่นเพื่อสอบถามหรือติดต่อขอใช้บริการ จะต้องมีการนัดหมายก่อนการเข้าพบเท่านั้น

ข่าวดีอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือ ผู้ถือวีซ่า PR และ พลเมืองออสเตรเลีย สามารถขอวีซ่าชั่วคราวให้กับพ่อแม่ได้ หรือที่เรียกว่า Temporary sponsored parent visa ซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง 5 ปีต่อครั้ง และสูงสุดที่ 10 ปี ต่อคน


 

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จากการแถลงการณ์ครั้งนี้ เบื้องต้นมีดังนี้..

จุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ

 • เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม และต่อต้านการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว
 • แก้ปัญหาสถานะของผู้ที่เข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายทางเรือ โดยประเมินจากเอกสารการร้องเรียนว่าต้องการการคุ้มครอง หากได้รับการรับรอง ทาง DIBP จะออกวีซ่าชั่วคราว Temporary Protection visa หรือ Safe Haven Enterprise visa เพื่อเป็นการร่วมมือในการจัดการกับผู้ลี้ภัยและผู้ผลัดถิ่นทั่วโลก
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในปรับปรุงระบบคนเข้าออกประเทศ

 

ออสเตรเลียจำเป็นที่จะต้องปรับระบบการขอวีซ่าเพื่อส่งเสริมสภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และเสริมสร้างหน่วยข่าวกรองให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประเทศ โดยเริ่มต้นที่การยกเลิกวีซ่า 457 และทำให้การขอสัญชาติออสเตรเลียมีความยากขึ้น ทั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการออกแบบระบบการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของภัยคุกคาม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ทำให้มีความสะดวกต่อผู้ยื่นทำเรื่องมากขึ้น

ในปี 2017 – 2018 จำนวนการรับผู้อพยพแบบถาวร (permanent migration programme) ของออสเตรเลียอยู่ที่ 190,000 คน แถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายล่าสุด บางส่วนคือ:

 • การเพิ่มความยากในการสอบเป็นพลเมือง (Test for Australian Citizenship)
 • การยกเลิกวีซ่า 457 เปลี่ยนเป็น employer sponsored skilled migration visas
 • แนะนำวีซ่าชั่วคราวสำหรับพ่อแม่ตัวใหม่ (temporary sponsored parent visa)
 • ผลกระทบจากการออกกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว สำหรับวีซ่าคู่ครอง (Partner programme)


การเพิ่มความยากในการสอบเป็นพลเมือง (Test for Australian Citizenship)

 • ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี ในฐานะ permanent resident ก่อนที่จะทำการสมัครเป็นพลเมือง (ณ ปัจจุบัน ผู้สมัครต้องถือ permanent resident เพียง 1 ปี (12 เดือน) ก่อนหน้าที่จะสมัคร จากระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียทั้งหมด 4 ปี)
 • มีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบภาษาก่อนที่จะสมัครเป็นพลเมือง โดยความสามารถทางภาษาอังกฤษจะต้องอยู่ในระดับ competent (เทียบเท่ากับ IELTS 6 ทุกพาร์ท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.border.gov.au/Lega/Lega/Form/Immi-FAQs/how-can-i-prove-i-have-competent-english) ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่าเป็นการทดสอบอะไร IELTS อาจจะเป็นตัวเลือกนึงในนั้น แต่ก็ยังมีการทดสอบอีกหลายอย่างที่ทางรัฐบาลกำลังเลือกดูอยู่

  ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องสอบในขณะนี้ ได้แก่ ผู้สมัครที่อายุมากกว่า 60 ปี หรืออายุน้อยกว่า 16 ปี ในขณะที่ยื่นเรื่องสมัคร หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือทางกายภาพ
 • ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของออสเตรเลีย
 • การสอบพลเมืองมีความยากขึ้น จะมีการถามคำถามใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการให้เกียรติ ความเท่าเทียมกัน และอิสระภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวออสเตรเลียยึดถือ (Australian values)
 • รัฐบาลจะทำการเสนอกฎเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองใหม่นี้สู่สภาในช่วงสิ้นปี 2017 และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการสมัครที่ถูกรับตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2017 เป็นต้นไป

 

20170518-change-visa457-citizenship-test-working
ภาพประกอบ: Study Brisbane

การยกเลิกวีซ่า 457 เปลี่ยนเป็น employer sponsored skilled migration visas

 • Subclass 457 visa หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า Temporary Work (Skilled) visa จะถูกยกเลิกและถูกแทนที่ด้วยวีซ่าตัวใหม่คือ Temporary Skill Shortage (TSS) visa ซึ่งจะช่วยองค์กรที่ขาดบุคลากรจริง ๆ วีซ่าตัวนี้จะมีผลใช้ใน มี.ค. 2018
 • TSS visa มีแบบ Short-Term stream มีอายุ 2 ปี และ Medium-Term stream 4 ปี ทั้งนี้มีเงื่อนไขเน้นการจ้างงานสำหรับพลเมืองออสเตรเลียเป็นหลักก่อน วีซ่า TSS มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมดังนี้:
  • Targeted occupation lists ใหม่ ที่คัดเฉพาะอาชีพแรงงานที่ขาดในออสเตรเลีย
  • ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงาน full-time ในสาขาที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี
  • ผู้จ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนตามตลาดของออสเตรเลีย และอยู่ภายใต้เงื่อนไข Temporary Skilled Migration Income Threshold (TSMIT) ซึ่งเป็นการการันตีว่าผู้จ้างจะไม่ว่าจ้างชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานโดยจ่ายเป็นเงินเดือนต่ำกว่าทั่วไปสำหรับชาวออสเตรเลีย
  • มีการตรวจสอบตลาดแรงงานอยู่เสมอ
  • ต่อวีซ่าแบบ onshore (ขอในออสเตรเลีย) ได้เพียงแค่ครั้งเดียว สำหรับผู้ถือวีซ่าแบบ Short-Term stream
  • สามารถต่อวีซ่า onshore ได้ และสามารถต่อ permanent residence pathway หลังจาก 3 ปีที่ถือวีซ่า Medium-Term stream
  • การยื่นเรื่องสามารถขอ PR (Permanent Residence) เพิ่มจาก 2 ปี เป็น 3 ปี
  • มีการทดสอบการไม่เหยียดลูกจ้างชาวออสเตรเลียสำหรับนายจ้าง (non-discriminatory workforce test)
  • เพิ่มข้อกำหนดให้นายจ้างต้องทำการฝึกลูกจ้างชาวออสเตรเลีย
  • มีการเก็บ Tax File Numbers และทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับ Australian Tax Office’s records
  • โชว์เอกสาร mandatory penal clearance certificates

แนะนำวีซ่าชั่วคราวสำหรับพ่อแม่ตัวใหม่ (temporary sponsored parent visa)

 • วีซ่าตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พ่อแม่ของ Australian permanent residents, พลเมืองออสเตรเลีย, และชาวนิวซีแลนด์บางคน ได้ใช้เวลาอยู่กับลูก ๆ มากขึ้น (อยู่ได้ถึง 5 ปีต่อครั้ง และสูงสุดที่ 10 ปี ต่อคน)
 • ลูกจะต้องเป็นผู้การันตีเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ในขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย
 • วีซ่าตัวนี้จะเริ่มใช้ พ.ย. 2017 และขึ้นอยู่กับการออกกฎหมาย
 • โดยในแต่ละปี จะรับวีซ่าประเภทนี้เพียง 15,000 คนเท่านั้น
 • สำหรับจำนวนรับ permanent parent migration programme ปี 2017 – 2018 ยังคงเท่ากับปี 2016 – 217 ที่ 7175 contributory parent, และ 1500 non-contributory parent
 • ค่าสมัคร $10,000 สำหรับ 5 ปี และ $5,000 สำหรับ 3 ปี

 

ผลกระทบจากการออกกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว สำหรับวีซ่าคู่ครอง (Partner programme)

 • มีการตรวจสอบประวัติกับตำรวจในออสเตรเลียและในต่างประเทศสำหรับผู้สปอนเซอร์ และปฏิเสธการสปอนเซอร์วีซ่าคู่ครองหากพบว่าเคยทำผิดบางอย่าง
 • DIBP ได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางวีซ่าของผู้ถูกสปอนเซอร์ที่ต้องเลิกกับผู้สปอนเซอร์เนื่องจากความรุนแรงภายในครอบครัว

 

20170518-change-visa457-citizenship-test-students
ภาพประกอบ: Study Brisbane

นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ

 • The simplified student visa framework (SSVF) มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2016 ระบบใหม่นี้ทำให้การขอยื่นวีซ่านักเรียนเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น คัดกรองนักเรียนที่ต้องการเรียนจริง ๆ
 • การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ได้แก่:
  • มีวีซ่าสำหรับนักเรียนเพียงประเภทเดียวคือ subclass 500 ไม่ว่าจะเลือกเรียนคอร์สไหนก็ตาม
  • ผู้ปกครองสมัครวีซ่าใหม่ประเภท Student Guardian visa (subclass 590)
  • ใช้ immigration risk framework ตัวเดียวกับนักเรียนต่างชาติทุกคน
  • นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่จะต้องสมัครวีซ่าออนไลน์ด้วยการสร้างแอคเค้าท์ใน ImmiAccount
  • ผู้สมัครวีซ่านักเรียนจะต้องสามารถให้ข้อมูล เอกสารที่จำเป็น และปฏิบัติตัวได้ครบทุกข้อตามที่ขอ เพื่อที่จะได้วีซ่า เช่น Genuine Temporary Entrant, เอกสารการเงิน, ความสามารถทางภาษาอังกฤษ, สภาพร่างกาย, พฤติกรรม ฯลฯ
  • The Genuine Temporary Entrant (GTE) เป็นข้อกำหนดที่ไว้ตรวจสอบดูว่า student visa programme ได้ถูกใช้อย่างที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ใช้เพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้ยืดเวลาการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียออกไป
  • The Temporary Graduate visa (subclass 485) ยังคงเหมือนเดิม
  • สำหรับนักเรียนที่สมัครวีซ่า 485 ผ่าน ‘Graduate Work Stream’ จะต้องโชว์ทักษะความสามารถของตัวเองในสาขาที่จบมาที่ถูกลิสต์อยู่ใน Medium to Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)
  • MLTSSL เคยเป็นที่รู้จักในนาม Skilled Occupation List (SOL) อาชีพทุกอาชีพที่อยู่ใน SOL สำหรับผู้สมัครวีซ่า 485 ก่อนที่จะมีการแถลงการณ์ยังคงมีอยู่ใน MLTSSL ในขณะนี้

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อสารสนเทศ

 • การใช้ ImmiAccount จะมีความสำคัญมากขึ้น หลาย ๆ สำนักงานได้เปลี่ยนไปใช้ระบบการนัดพบเท่านั้น โดยสำนักงานจะส่งวันเวลานัดหมายไปให้กับผู้ที่ยื่นเรื่องร้องขอเข้าพบ และจะไม่สามารถเดินเข้าไปที่สำนักงานโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า

 

สำหรับผู้ที่ต้องการบริการแปลภาษา มีบริการ Translating and Interpreting Service (TIS) สามารถติดต่อได้ที่ www.tisnational.gov.au

 

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ใช้ข้อมูลบางส่วนประกอบจาก DIBP ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของ DIBP
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25 พ.ค. 2017
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State