การบินไทยขยายระยะเวลาโปรโมชั่น EOFY Fares 2018, หมดเขต 24 ก.ค.'18

ผู้เขียน เผยแพร่ใน โปรโมชั่นพิเศษ
การบินไทยขยายระยะเวลาโปรโมชั่น EOFY Fares 2018, หมดเขต 24 ก.ค.'18

THAI's End Of Financial Year Sale to Thailand Asia Europe Now Extended!

Book by: 24 Jul '18
Travel to Thailand, Asia and Europe: Now until 30 Nov '18 and from 16 Jan to 30 Apr '19 for Economy Class; travel now until 30 Apr '19 Royal First and Royal Silk Business Class.
Blackout period: 1 Dec '18 - 15 Jan '19 Economy Class

Economy Class Seasonality:
Thailand and Asia
Low Season departures from Australia: 15 Jun 18 - 30 Nov 18 and 16 Jan 19 - 30 Apr 19
Europe
Low Season departures from Australia: 15 Jun 18 - 19 Jun 18, 12 Jul 18 - 30 Nov 18 and 16 Jan 19 - 30 Apr 19
High Season departures from Australia: 20 Jun 18 - 11 Jul 18

Get a quote or check details: https://mabris.co/2u0hpP6


 

การบินไทยขยายระยะเวลาโปรโมชั่น EOFY: End Of Financial Year 2018 ไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2018 เที่ยวบินราคาพิเศษเดินทางจาก ออสเตรเลีย ไปยัง ประเทศไทย, เอเชีย หรือ ยุโรป

สำรองที่นั่งก่อน: 24 กรกฎาคม 2018

ช่วงระยะเวลาสำหรับเดินทางไปยังประเทศไทย, เอเชีย และยุโรป:
ที่นั่งชั้นประหยัด เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 30 พ.ย.18 และ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2019
ที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 30 เม.ย. 2019

ช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้: 1 ธ.ค. 2018 - 15 ม.ค. 2019 (สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด)

ช่วงฤดูการเดินทางสำหรับที่นั่งชั้นประหยัดเพื่อเช็คราคา:
ประเทศไทย และ เอเชีย
Low Season เดินทางจากออสเตรเลีย: 15 มิ.ย. 2018 - 30 พ.ย. 2018 และ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2019
ยุโรป
Low Season เดินทางจากออสเตรเลีย: 15 - 19 มิ.ย. 2018, 12 ก.ค. - 30 พ.ย. 2018 และ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2019
High Season เดินทางจากออสเตรเลีย: 20 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2018

สำรองที่นั่งและอ่านรายละเอียดได้ที่: https://mabris.co/2u0hpP6

 

20180708-tg-eofy-from-sydney

 

ที่มา: thaiairways.com.au - "EOFY Promotional Fares 2018"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08 กรกฎาคม 2018
MaBrisbane
ผู้เขียน

Welcome to The Sunshine State

Booking.com

บทความล่าสุดในหมวดหมู่

ดูทั้งหมด