มาตรการช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจจาก coronavirus shutdown ของแต่ละรัฐในออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ 28 มี.ค. 2020 ผู้เขียน
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจจาก coronavirus shutdown ของแต่ละรัฐในออสเตรเลีย Business photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

วิกฤตโคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 ทำให้มีผู้ตกงานและธุรกิจต้องปิดตัวจำนวนมาก ชาวออสเตรเลียหลายพันคนต้องยืนต่อแถวหน้า Centrelink ทั่วประเทศ เป็นภาพที่เหมือนกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression)

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (economic stimulus measures) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า “Survival Packages” (แพ็คเกจเพื่อความอยู่รอด) และรัฐบาลในแต่ละรัฐได้ปล่อยมาตรการช่วยเหลือของแต่ละรัฐเองเพื่อพยุงประชาชนและเศรษฐกิจ โดยมาตรการบางส่วนที่ได้ประกาศออกมาแล้วมีดังนี้ (ข่าวอัพเดทล่าสุด ณ เวลาที่เขียนบทความ วันที่ 27 มี.ค. 2020)

 

*หมายเหตุ: ผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับทางรัฐของตนเองอีกครั้งทั่วทั้งออสเตรเลีย

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • รัฐบาลจะเพิ่มเงินให้กับผู้หางาน (jobseekers) และบุคคลในกลุ่มอื่น ๆ อีก $550 ต่อ 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • มีการให้เงิน $750 สองครั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงผู้หางาน (job seekers), ผู้รับบำนาญ (pensioners) และผู้ถือบัตร concession บางกลุ่ม
 • คนที่อยู่ใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ สามารถถอนเงินซุปเปอร์ (superannuation) ของตัวเองได้มากถึง $20,000 ภายในระยะเวลา 2 ปี

 

ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • ธุรกิจที่มีผลประกอบการ (turnover) ที่น้อยกว่า 50 ล้านเหรียญ และองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร (not-for-profit charities) จะได้รับเงินอุดหนุนค่าจ้าง (wage subsidies) $100,000
 • ธุรกิจที่มีผลประกอบการ (turnover) ที่น้อยกว่า 50 ล้านเหรียญ สามารถให้ 50% ของเงินกู้ที่มีสิทธิ์ จำนวนไม่เกิน $250,000 ในระยะเวลา 3 ปี ถูกการันตีโดย commonwealth ผ่านธนาคารและผู้ให้กู้ที่เข้าร่วมมาตรการนี้

(Businesses with a turnover of less than $50m can have 50% of eligible loans up to $250,000 over three years guaranteed by the commonwealth through participating banks and non-bank lenders)

 • ธุรกิจขนาดเล็กสามารถได้รับเงินอุดหนุนค่าจ้าง (wage subsidy) 50% เพื่อจ้างผู้เข้าฝึกอบรมและผู้ฝึกงาน (trainees and apprentices) ถึง 9 เดือน
 • การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทันที (instant asset write-off) ถูกเพิ่มเป็น $150,000 จาก $30,000 สำหรับธุรกิจ

 

150508-working-au-2-intro

 

New South Wales

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • มีการจ้างงานเพิ่มสำหรับ พนักงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น การขนส่ง โรงเรียน และอาคาร
 • เพิ่มทุนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถจ่าย energy bills (เช่น ค่าไฟ ค่าแก๊ส) ได้
 • กองทุนหนึ่งพันล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนธุรกิจ สร้างงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานใหม่ (retrain employees)
 • เพิ่มทุนให้ Lifeline
 • เพิ่มทุนเพื่อป้องกันไม่ให้คนไร้บ้าน (prevent homelessness)

 

ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • ธุรกิจที่มีการจ้างงาน (payrolls) ไม่เกิน 10 ล้านเหรียญ จะได้รับการยกเลิกภาษีเงินเดือน (payroll tax waived) 3 เดือน และเลื่อนชำระ (deferral) อีก 3 เดือน
 • สำหรับธุรกิจที่มีการจ้างงานเกิน 10 ล้านเหรียญ ให้เลื่อนจ่ายได้ 6 เดือน
 • ลดภาษีเงินเดือน โดยเพิ่ม threshold limit ที่ 1 ล้านเหรียญ
 • ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงบาร์ คาเฟ่ ร้านอาหาร การค้า จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • การเลื่อนชำระ gaming tax สำหรับคลับ ผับ และโรงแรม, และ lotteries tax 6 เดือน ตามเงื่อนไขของทุนที่ถูกใช้เพื่อรักษาพนักงานไว้
 • การเลื่อนชำระ parking space levy 6 เดือน
 • การเลื่อนชำระค่าเช่าในอาคารที่เป็นของรัฐ (government-owned buildings) สำหรับผู้เช่าเชิงพาณิชย์ (commercial tenants) ที่มีพนักงานน้อยกว่า 20 คน

 

 

Victoria

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • กองทุนงาน 500 ล้านเหรียญ ซึ่งจะจับคู่ผู้ว่างงานกับงานใหม่ในการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ หรือส่งอาหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงการเกิดโรคระบาด
 • Care packages ของใช้ที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่แยกตัวเอง (mandatory self-isolation) ซึ่งมีอาหารไม่เพียงพอ และไม่มีญาติ เพื่อน หรือคนช่วย

 

ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • คืนภาษีเงินเดือนทั้งหมด (full payroll tax refunds) สำหรับปีการเงิน 2019-20 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการจ้างงาน (payroll) น้อยกว่า 3 ล้านเหรียญ
 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเลื่อนจ่ายภาษีเงินเดือนในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2020-21 ไปจนถึง 1 ม.ค. 2021
 • ผ่อนปรนค่าเช่า (rent relief) สำหรับผู้เช่าเชิงพาณิชย์ (commercial tenants) ในอาคารของรัฐบาล (government buildings) และการเลื่อนชำระภาษีที่ดินในปี 2020 (2020 land tax payments deferred)
 • รัฐบาลกำลังจะชำระยอดค้างจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการเร็ว ๆ นี้ (The government is paying all outstanding provider invoices imminently)
 • ภาคการบริการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา (Hospitality sector will have liquor licensing fees waived)

 

 

Queensland

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • ส่วนลด $200 สำหรับค่าไฟฟ้าและน้ำ รวมไปถึงเงินปันผล $50 ในรูปของเครดิตใบเรียกเก็บจากสินทรัพย์ไฟฟ้าของรัฐ

(A $200 rebate on power and water charges, as well as a $50 dividend as a bill credit from the state’s publicly owned electricity assets)

 • โปรแกรมงานเพื่อช่วยผู้ที่เพิ่งตกงานให้ได้งาน เช่น งาน health care, การเกษตร, การผลิตอาหาร, การขนส่ง, ทำความสะอาดและการทำเหมือง

 

ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมากถึง $250,000 เพื่อช่วยธุรกิจให้รักษาพนักงานและกิจการไว้
 • สามารถขอคืนภาษีเงินเดือนได้ 2 เดือน หรือเลื่อนชำระได้ 3 เดือน หรือได้ทั้งปี (Payroll tax can be refunded for two months, or deferred for three months or the entire calendar year)
 • กำลังมีการพิจารณาการผ่อนปรนค่าเช่าสำหรับธุรกิจที่เช่าอสังหาฯ ของรัฐบาล
 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 100,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถได้รับส่วนลด $500
 • ธุรกิจงานบริการและการท่องเที่ยวสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

 

South Australia

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • จ่ายเงิน $500 เพียงครั้งเดียวให้กับครัวเรือนที่มีคนนึงไม่ได้ทำงาน
 • Cost of living concessions brought forward
 • ผู้อุปถัมภ์ (foster and kinship carers)  รับเงิน $200 แบบจ่ายครั้งเดียวทันที

 

ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • ยกเว้นภาษีเงินเดือน (payroll tax waiver) 6 เดือน สำหรับทุกธุรกิจที่มีการจ่ายเงินเดือนต่อปี (annual payroll) ไม่เกิน 4 ล้านเหรียญ
 • การเลื่อนชำระภาษีที่ดินสำหรับธุรกิจที่มียอดค้างจ่ายในไตรมาส (Land tax deferred for those with outstanding quarterly bills)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุราสำหรับธุรกิจที่ถูกบังคับให้ปิด (Liquor licence fees waived for businesses forced to close)
 • โปรแกรมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สำหรับโครงการที่พร้อมสร้าง รวมไปถึงโครงสร้างการท่องเที่ยว และ สถานบริการสุขภาพ
 • ขยายโครงการสนับสนุนธุรกิจ ที่รู้จักในนามว่า Economic and Business Growth Fund

 

 

Western Australia

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • Energy Assistance Package เพิ่มจาก $300 เป็น $600 สำหรับผู้ถือบัตร concession ที่มีสิทธิ์
 • รัฐบาลได้พักกำหนดการเพิ่มค่าธรรมเนียม (The government has frozen scheduled fee and charge increases) สำหรับค่าไฟ น้ำ ยานพาหนะ บริการฉุกเฉิน และขนส่งสาธารณะ

 

ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • One-off payroll tax grant of $17,500 สำหรับธุรกิจที่มีผลประกอบการ (turnover) ระหว่าง 1-4 ล้านเหรียญ
 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 สามารถขอเลื่อนจ่ายภาษีเงินเดือน (payroll tax) ถึงวันที่ 21 ก.ค. 2020

 

 

Tasmania

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • ผู้ที่มีสิทธิ์ที่ได้รับรายได้น้อยที่ต้องแยกตัว สามารถได้รับ $250 (สำหรับบุคคล) หรือไม่เกิน $1,000 (สำหรับครอบครัว)

 

ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจที่มีผลประกอบการ (turnover) ต่ำกว่า 5 ล้านเหรียญในภาคบริการ การท่องเที่ยว การผลิตอาหารทะเล และการส่งออก
 • ยกเลิกภาษีเงินเดือน (payroll taxes waived) สำหรับธุรกิจการบริการ ท่องเที่ยว การผลิตอาหารทะเล ในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2019-20
 • ธุรกิจอื่นที่มีการจ้างงาน (payrolls) ไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ สามารถขอยกเว้นภาษีเงินเดือนสำหรับเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2020
 • รัฐบาลจะจ่ายให้กับธุรกิจขนาดเล็กในเวลา 14 วัน แทนที่จะจ่ายใน 30 วัน (Government will pay bills to small businesses in 14 days rather than 30 days)
 • เงินช่วยเหลือและการคืนภาษี (grants and tax rebates) ให้แก่ธุรกิจที่จ้างผู้ฝึกงานในภาคการทำงานบางประเภท (certain industries) หรือจ้างคนที่อายุยังน้อย (young people)

 

 

Australian Capital Territory

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • คนที่เป็นเจ้าของบ้านสามารถรับส่วนลด residential rates สำหรับปีงบประมาณ 2020-21 จำนวน $150
 • Fire and Emergency Services Levy, ค่าลงทะเบียนยานยนต์, ค่าจอดรถ และค่าบริการการขนส่งมวลชนจะถูกพักไว้ (fees will be frozen)
 • ผู้ที่ได้รับ utilities concession ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก $200
 • เพื่อเป็นการรักษางานและสร้างอาชีพ รัฐบาลได้ทำการติดตามโครงการโครงสร้างต่าง ๆ และทำการบำรุงรักษาดูแลชุมชน โรงเรียน และอาคารต่าง ๆ ที่เป็นของรัฐด้วยความรวดเร็ว

 

 ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • Licensed venues ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 12 เดือน
 • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ไฟต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์ต่อปี ได้รับส่วนลด $750 ในบิลถัดไป
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียม rideshare vehicle licence
 • ACT businesses with group Australia-wide wages of up to $10m can defer their payroll tax for 2020-21
 • เจ้าของอสังหาฯ เพื่อการค้า (commercial property owners) ที่อสังหาฯ ของตนมี average unimproved value ต่ำกว่า 2 ล้าน สามารถขอลดค่า rates ได้

 

 

Northern Territory

ในแต่ละครัวเรือนได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

 • บัตรกำนัลสูงสุด $6,000 สำหรับโครงการปรับปรุงบ้านหากคุณสัญญาว่าจะรับผิดชอบส่วนนึงของค่าใช้จ่าย
 • การขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมไปถึงค่าไฟ จะถูกระงับไว้ก่อน

 

ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะ?

 • ทุนจำนวน $10,000 สองครั้ง เพื่อปรับปรุงอสังหาฯ ของธุรกิจของคุณ
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรของชุมชน สามารถได้รับทุนเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และอัพเกรดอสังหาฯ และสิ่งอำนวยความสะดวก (property and facilities) ขององค์กร
 • กำลังมีการพิจารณาทุนสำหรับธุรกิจ ‘Survival Fund’ 50 ล้านเหรียญ

 

 

ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/what-households-and-businesses-hit-by-the-coronavirus-shutdown-will-get-in-each-australian-state-and-territory

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28 มี.ค. 2020
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State