TAFE คือสถาบันอะไร? ทำไมถึงได้รับความนิยมในออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ 21 มิ.ย. 2015 ผู้เขียน
TAFE คือสถาบันอะไร? ทำไมถึงได้รับความนิยมในออสเตรเลีย tafebrisbane.edu.au

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาที่สูง และมักถูกเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายคน หนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับความนิยมก็คือ.. “TAFE” สถาบันการศึกษาในสายวิชาชีพ ที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนในหลายสาขาวิชา รวมทั้งทางด้านภาษา  มีทั้งคอร์สระยะสั้นและระยะยาว

ทีนี้เรามาเปิดประเด็นกันว่า.. ข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจของ TAFE นั้น มันมีอะไรบ้าง!?

 

TAFE คืออะไร?

TAFE ย่อมาจาก Technical and Further Education ที่แปลเป็นไทยว่า “วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง” เป็นสถาบันในกลุ่มอาชีวศึกษา ที่ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนและรับรองโดยรัฐบาลของรัฐ(State/Territory)นั้น ๆ ซึ่งต่างจากพวกมหาวิทยาลัยที่มักจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางของออสเตรเลียโดยตรง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาบันของ TAFE  ในแต่ละรัฐจะถูกดูแลให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งทั้งประเทศ จากระบบที่เรียกว่า.. “กรอบคุณวุฒิออสเตรเลีย” หรือ Australian Qualifications Framework (AQF) ซึ่งระบบนี้ยังดูแลครอบคลุมไปถึงการศึกษาในระดับมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย

TAFE เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา มุ่งเน้นไปทางด้านสายวิชาชีพ เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานภายในประเทศ หากเทียบกับไทยก็คงคล้ายกับการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค ในบางประเทศอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่น Polytechnic, Technical College หรือ Community College

สถาบันของ TAFE ได้รับการพัฒนาอยู่โดยตลอด ด้วยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม จึงทำให้มีชื่อเสียงค่อนข้างดีสำหรับผู้ที่จบการศึกษา เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

เมื่อผู้ทำการศึกษาจบออกมาแล้ว ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาในกลุ่มระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training, VET) เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์วัดคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ในการสมัครเข้าทำงานต่อไปได้

 

หลักสูตรของ TAFE

หลักสูตรที่เปิดสอนของ TAFE มีหลากหลายทั้งช่างฝึกหัด ช่างฝีมือ ช่างฝีมือชั้นสูง ช่างเทคนิค รวมไปถึงด้านพาณิชย์ การเกษตร การโรงแรม การพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าครอบคลุมแทบจะทุกสาขาวิชาชีพที่มีอยู่

ระดับของหลักสูตร

 • ประกาศนียบัตร ระดับ 1 ถึง 4 (Certificate I-IV)
 • อนุปริญญา (Diploma) เทียบคล้าย ปวช.
 • อนุปริญญาชั้นสูง  (Advanced Diploma) เทียบคล้าย ปวส.
 • อนุปริญญาตรี (Associate Degree)

ระยะเวลาในการเรียนของแต่ละหลักสูตรก็จะแตกต่างกันไปไม่มีกำหนดตายตัว บางตัวสามารถเรียนจบได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 6 เดือน บางตัวก็อาจจะนานยาวถึง 3 ปี

ค้นหาหลักสูตรของ TAFE ในควีนส์แลนด์ ได้ที่.. Search for a TAFE Queensland program

 

ข้อควรรู้ในการสมัครเข้าเรียน TAFE

TAFE บางแห่งก็ไม่ได้มีข้อกำหนดอะไร แต่โดยส่วนมากจะอยู่ที่เกณฑ์ระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 10 ถึง 12 ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.4-ม.6) บางหลักสูตรที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง อาจจะมีการจำกัดและคัดเลือกผู้เข้าเรียนจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือผ่านงานมาแล้ว

ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร(Certificate) จะกำหนดระดับการศึกษาขั้นต่ำที่เกรด 10 ของออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า ม.5 ของไทย(เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้น) และที่หลักสูตรระดับอนุปริญญา(Diploma) จะกำหนดไว้ที่เกรด 12 หรือเทียบเท่า ม.6 ของไทย(เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้น) หรือ จบปี 1 ในระดับมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม..)
หมายเหตุ: เกณฑ์ระดับการศึกษานี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ตรวจสอบกับทางหลักสูตรโดยตรงอีกครั้ง

สิ่งจำเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติมที่มี ได้แก่..

 • อายุของผู้เข้าเรียนถูกจำกัดไว้ที่ขั้นต่ำ 16 ปี
 • คนไทยและนักเรียนต่างชาติใด ๆ ที่มีถิ่นฐานจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะมีเกณฑ์ข้อกำหนดด้านภาษาขึ้นต่ำ สำหรับใน TAFE Queensland ดูได้ที่.. English language requirements โดยทั่วไปจะอยู่ที่ IELTS 5.5 (min 5.0 in all bands)
 • สำหรับเรื่องวีซ่า สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของอิมมิเกรชันโดยตรงที่.. www.immi.gov.au
 • ต้องมีประกันชีวิตสำหรับนักเรียนต่างชาติ OSHC (เงื่อนไขทางวีซ่า) เพื่อช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตลอดการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย

 

จุดเด่นและชื่อเสียงของ TAFE

อันเนื่องมาจากการสนับสนุนโดยรัฐบาลอย่างที่กล่าวไปในตอนตั้น จึงทำให้คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ทั้งอาคารเรียน อุปกรณ์ และยังได้รับการปรับปรุงอยู่โดยตลอด

ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรภายใต้การเรียนการสอนของ TAFE ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากบริษัทต่าง ๆ ในออสเตรเลีย ทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน อันเนื่องมาจากระบบการสอนของ TAFE มุ่งเน้นไปทางการปฎิบัติงานจริง จึงทำให้บริษัทเหล่านี้ ที่ปกติมักคัดเลือกผู้เข้าทำงานจากประสบการณ์อยู่แล้ว พึงพอใจกับผู้จบการศึกษาจาก TAFE เป็นอย่างมาก

หลักสูตรบางตัวของ TAFE ยังเป็นพื้นฐาน ที่สามารถใช้เป็นทางผ่านเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ หรือที่เรียกว่า “Pathway to University” รวมถึงข้อดีในการใช้โอนหน่วยกิตในวิชาที่มีความคล้ายคลึงกัน เพื่อลดเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย (เพิ่มเติม..)

ตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยในควีนส์แลนด์ที่รองรับ Pathways จาก TAFE

 • Australian Catholic University
 • Bond University
 • CQUniversity Australia
 • Griffith University (GU)
 • James Cook University
 • Queensland University of Technology (QUT)
 • Southern Cross University
 • The University of Queensland (UQ)
 • University of Canberra
 • University of New England
 • University of Southern Queensland (USQ)
 • University of the Sunshine Coast

ระยะเวลาในการเรียนที่สั้นสำหรับบางหลักสูตร ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลของนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางแค่บางอย่าง นั่นจึงทำให้มีความยืดหยุ่นสูง เรียนเฉพาะในสิ่งที่ตนรู้สึกชอบและอยากนำไปใช้ในการทำงาน แล้วยังเอาวุฒิการศึกษานี้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ข้อดีอีกอย่างที่ผู้เรียนมักได้รับทางอ้อม คือจะได้เจอกับคนในท้องถิ่นมากกว่าคนไทยด้วยกันเอง จึงทำให้ได้พัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่สม่ำเสมอ และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตเหมือนกับคนออสซี่จริง ๆ

 

ข้อด้อยและสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคในการเรียนที่ TAFE

TAFE มุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาแรงงานเพื่อตลาดด้านอุตสหกรรมในประเทศ นั่นจึงหมายความว่ารัฐต้องการสนับสนุนสำหรับพลเมืองของตนเอง แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นสำหรับนักเรียนต่างชาติหรือผู้ที่สนใจอยากเรียน เพียงอาจจะมีค่าเรียนที่แพงกว่าพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย

และนั่นจึงตามมาด้วยเหตุผลที่ว่า.. มีคนไทยและชาวต่างชาติค่อนข้างเรียนน้อย เมื่อเทียบกับสถาบันเอกชนอื่น ๆ จึงทำให้ไม่ค่อยมีเพื่อนชาติเดียวกัน และผู้เข้าเรียนจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อใช้ในการเรียนและสื่อสารกับเพื่อนร่วมห้อง

การเรียนและการปฎิบัติงานของ TAFE ค่อนข้างเข้มข้น อาจารย์เข้มงวดเป็นอย่างมาก การขาดเรียนในบางครั้งก็อาจส่งผลถึงเรื่องวีซ่า บางหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเยอะ อาจจะต้องใช้เวลาเรียนหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนไปเรียนโรงเรียน จึงเหมาะกับผู้ที่ตั้งใจจะมาเรียน

 

ความเห็นเพิ่มเติม..

จะเห็นได้ว่าการเรียนที่ TAFE มีข้อดีอยู่เยอะพอสมควร ที่ออสเตรเลียการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะด้วยวัฒนธรรมในการเรียนและทำงานพร้อมกันตั้งแต่ยังเด็กของนักเรียนส่วนใหญ่ บวกกับความต้องการนำเอาวุฒิการศึกษาในทักษะเฉพาะทาง และความรู้ความสามารถแค่เพียงพอเพื่อไปทำงาน จึงสอดคล้องกับแนวทางการเรียนในหลักสูตรของ TAFE ที่มุ่งเน้นการเรียนและปฎิบัติงานอีกด้วย

หลายคนเลือกใช้วิธีลงเรียน Diploma ของ TAFE ในสาขาที่ตนเองชอบไปก่อน และเมื่อคิดว่าความรู้ความสามารถนั้นมันยังไม่เพียงพอ จึงไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่ต่อเนื่องกัน และหากนับเวลาที่ใช้เรียนแล้ว ก็พอ ๆ กับการเรียนมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งไม่ได้แตกต่างกัน แต่ในบางครั้งก็มีบริษัทอยู่ไม่น้อย ที่เลือกคนจบ Diploma + Uni มากกว่าผู้ที่จบ Uni แบบเพียว ๆ เพราะผู้ที่ผ่านการเรียนจาก TAFE ได้ความสามารถเชิงปฎิบัติมากกว่า จึงกลับกลายเป็นข้อดีของผู้เรียนสายนี้ไป

 

..เป็นยังไงกันบ้างครับ ตอนนี้เราน่าจะพอมองเห็นการเรียนในรูปแบบของ TAFE มากขึ้น โดยส่วนตัวแล้ว.. ผู้เขียนคิดว่าการเรียนของ TAFE น่าจะสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ ที่อยากเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำงานมากกว่าที่จะต้องมานั่งท่องตำรา นำเอาทักษะที่จำเป็นไปต่อยอดเพื่อทำในสิ่งที่ชอบ หรือบางคนที่ยังไม่ชัดเจนว่าตนเองต้องการเรียนหรืออยากทำงานด้านไหน ก็สามารถใช้หลักสูตรที่เน้นการปฎิบัติตรงนี้เพื่อค้นหาตนเองได้เช่นกัน หวังว่าบทความนี้จะช่วยทำให้มองเห็นภาพแล้วว่า TAFE เป็นอย่างไร, ขอบคุณครับ

 

20150620-tafe-bne-study-abroad

 

ข้อมูลอ้างอิง:
wikipedia.org - "Technical and further education"
tafeqld.edu.au - "TAFE Queensland"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 ม.ค. 2017

Media

Finn

มาเรียน.. มาเที่ยว.. และ.. มาทำงาน :)

สอบถามข้อมูลด้านการศึกษาได้ที่.. info.edu@mabrisbane.com