โปรแกรมเรียน TAFE ฟรีสำหรับพยาบาล ช่วยนักเรียนเซฟค่าเรียนได้สูงสุดถึง $24,000

เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ย. 2023 ผู้เขียน
Diploma of Nursing by TAFE Queensland Diploma of Nursing by TAFE Queensland

รัฐบาลควีนส์แลนด์ของ Annastacia Palaszczuk มุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์ กำลังผลักดันให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียน TAFE ฟรี สำหรับอนุปริญญา (diploma) จำนวนอีก 3,500 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2024

 

โดยคอร์สเรียนพยาบาลฟรีนี้จะถูกบรรจุลงที่สถานบัน TAFE Queensland, CQUniversity และ Mater Education 

ซึ่งนโยบายใหม่ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะได้เรียนฟรีมากขึ้นไปอีกเพิ่มจากโปรแกรม Fee-Free TAFE เดิมที่มีอยู่ ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลของรัฐ (State Government) กับรัฐบาลกลาง (Federal Government) ในสาขาทักษะสำคัญ เช่น การศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งเปิดให้กับนักเรียนจำนวน 43,400 คน ในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2024

 

 

ในปี 2023 นี้ นักเรียนกว่า 58,000 คน ได้รับประโยชน์จากโปรแกรม Fee-Free TAFE ซึ่งในจำนวนดังกล่าว 2,400 คนเป็นนักศึกษาอนุปริญญาสาขาพยาบาล

 

20231118 tafe nursing townsville pimlico campus

Nursing facilities
cr. TAFE Queensland

ข้อมูลล่าสุดจาก Jobs Queensland แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือสังคม (Health Care and Social Assistance industry) ถูกคาดการณ์ว่าจะโตขึ้น 16.4% ภายในปี 2025-26

 

โครงการ Fee-Free TAFE คืออะไร?

เป็นการทำให้การศึกษาและอบรมสายอาชีพเข้าถึงได้ง่ายและไม่แพงเกินไปสำหรับชาวควีนส์แลนด์ เปิดโอกาสให้คนได้ยกระดับ หรือเปลี่ยนทักษะใหม่ในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง โดยเป็นการร่วมทุนกันระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและควีนส์แลนด์ โดยให้การอบรมผ่านศูนย์ฝึกอบรมทั่วควีนส์แลนด์

สาขาที่เปิดให้เรียนฟรีจะขึ้นอยู่กับทักษะที่ออสเตรเลียและควีนส์แลนด์มีความต้องการสูง และทักษะในอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรง เพื่อให้ชาวควีนส์แลนด์มีความพร้อมในการทำงานด้วยทักษะที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคต

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครขอเรียนฟรี จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้:
• อาศัยอยู่ในควีนส์แลนด์อย่างถาวร (permanently live in Queensland)
• เป็นชาวออสเตรเลีย, เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (permanent resident), เป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่ถือวีซ่าและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้ในอนาคต (temporary resident with the necessary visa and work permits on the pathway to permanent residency) หรือ เป็นชาวนิวซีแลนด์
• อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และไม่ได้ไปโรงเรียน
• ไม่ได้กำลังลงทะเบียนเรียนในวุฒิอื่นอยู่

 

รายละเอียด: 

https://desbt.qld.gov.au/training/training-careers/incentives/fee-free-tafe

https://statements.qld.gov.au/statements/99159

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 พ.ย. 2023
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State