อัพเดทเรื่องวีซ่าจากอิมมิเกรชั่น วีซ่าทำงาน 482 (TSS), โครงการรับผู้มีความสามารถขั้นสูง Global Talent, 16 ก.ย. 2019

เผยแพร่เมื่อ 08 ต.ค. 2019 ผู้เขียน

เมื่อกลางเดือนกันยายน 2019 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน MaBrisbane ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Community Leaders Forum กับทางเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น Department of Home Affairs ของออสเตรเลีย เกี่ยวกับเรื่องราวของวีซ่าในปัจจุบัน เราจึงได้หยิบเอาเรื่องที่น่าสนใจของวีซ่าแต่ละตัวมาอัพเดทให้อ่านกัน

สำหรับสรุปหัวข้อสิ่งที่น่าสนใจและบางเรื่องที่มีการตั้งคำถามท้ายการสัมมนาครั้งนี้ได้แก่.. มีการพูดถึงเรื่องวีซ่าทำงาน TSS และ PESE โดยจะมีความเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติธุรกิจของนายจ้างด้วย, มีความพยายามจะผลักดันวีซ่าตัวใหม่ Global Talent – Employer Sponsored (GTES) และ Distinguished Talent visa (subclass 124 and 858) ซึ่งเป็นโครงการเปิดรับผู้ที่มีความสามารถอันโดดเด่นจากทั่วโลกให้ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลีย โดยไม่ใช่การเปิดรับเฉยๆ แต่ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตั้งสำนักงานในต่างประเทศเพื่อมองหากลุ่มคนเหล่านี้ด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวของการสัมมนาครั้งนี้, และอีกเรื่องคือวีซ่า GSM สำหรับผู้ที่มีทักษะความสามารถในสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย ว่าทำไมผู้สมัครที่ได้รับเลือกถึงต้องมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นอย่างมาก จึงจะได้รับจดหมายเชิญในการสมัคร

 

Temporary Skill Shortage visa (TSS) (subclass 482)

เป็นวีซ่าตัวใหม่ที่มาแทน subclass 457 ซึ่ง TSS ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2019 จุดประสงค์ของวีซ่าตัวนี้คือช่วยเรื่องการขาดแคลนแรงงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 stream ด้วยกัน

 • Short-term วีซ่าได้ถึง 2 ปี และสามารถขอต่อวีซ่าในออสเตรเลีย (onshore) ได้อีก 2 ปี
 • Medium-term วีซ่าได้ถึง 4 ปี
 • Labour Agreement เป็นการตกลงกันระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและนายจ้าง

ผู้มีสิทธิสมัคร

วีซ่าประเภทนี้ไม่จำกัดอายุ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ต้องถูกเสนอชื่อโดยสปอนเซอร์ที่ได้รับการยอมรับ ในสาขาอาชีพที่ตรงกับความต้องการ
 • ทำงานให้กับนายจ้างที่เสนอชื่อเรา
 • มีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ถูกเสนอหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างน้อย 2 ปี
 • มีสุขภาพและประวัติความประพฤติตรงตามข้อกำหนด
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามข้อกำหนดของ stream ที่สมัคร

ค่าใช้จ่าย

Short-term stream: ค่าวีซ่า AUD$ 1,265 สำหรับผู้สมัครหลัก สำหรับผู้ติดตามแต่ละคนมีค่าสมัครแยกต่างหาก

Medium-term, Labour Agreement steams: ค่าวีซ่า AUD$ 2,645 สำหรับผู้สมัครหลัก สำหรับผู้ติดตามแต่ละคนมีค่าสมัครแยกต่างหาก

นายจ้างที่ทำการสปอนเซอร์มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ sponsorship application fee และ nomination fee รวมทั้ง Skilling Australians Fund (SAF) levy

การสมัคร

มีอยู่ 3 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนต้องทำออนไลน์ผ่าน ImmiAccout

ขั้นตอนที่ 1: Sponsorship Stage

เป็นการตรวจสอบนายจ้างที่ทำการสปอนเซอร์ลูกจ้าง โดยนายจ้างจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

 • เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายและธุรกิจยังดำเนินการอยู่
 • ธุรกิจจะต้องไม่เคยประสบปัญหาที่มีผลต่อคะแนนเครดิต เช่น ล้มละลาย การชำระบัญชี การตัดสินจากศาลชั้นสูง (no adverse information regarding the business)
 • บันทึกที่แสดงว่าธุรกิจได้พยายามหาแรงงานภายในประเทศแล้ว
 • หลังจากธุรกิจได้รับการยอมรับ (approved) สปอนเซอร์ชิพมีอายุอยู่ได้ 5 ปี ค่าสมัครสปอนเซอร์ชิพ AUD$ 420

ขั้นตอนที่ 2: Nomination Stage

หลังจากที่สปอนเซอร์ชิพผ่าน นายจ้างสามารถที่จะเสนอชื่อลูกจ้างต่างชาติได้ โดยจะต้องแสดงหลักฐานเอกสารต่อไปนี้

 • การสำรวจตลาดแรงงาน การหาพนักงานภายในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา
 • ได้ลงโฆษณาอย่างน้อย 2 ครั้งในสื่อข้างล่างนี้
  • เว็บไซต์หางานแบบมืออาชีพในออสเตรเลีย
  • สื่อสิ่งพิมพ์ในออสเตรเลีย
  • สถานีวิทยุในออสเตรเลีย
 • ต้องยื่นสมัครแล้วอย่างน้อย 4 อาทิตย์
 • สปอนเซอร์ต้องจ่ายเงินเดือนและทำตามข้อกำหนดในการว่าจ้างงานอย่างถูกต้อง เพื่อมั่นใจว่าแรงงานต่างชาติได้ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าแรงงานออสเตรเลียที่ทำงานเหมือนกัน ในพื้นที่เดียวกัน
 • สัญญาจ้างแรงงาน

ค่าสมัคร nomination AUD$ 330

ขั้นตอนที่ 3: Visa Application Stage

ผู้สมัครวีซ่าต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้

 • หลักฐานยืนยันตัวตน
 • หลักฐานทักษะการทำงาน ใบประกาศ ประวัติการทำงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สปอนเซอร์ขอ (nominated occupation)
 • ระดับภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำงานและระดับที่ถูกกำหนดสำหรับวีซ่าประเภทนี้
 • หลักฐานประกันสุขภาพของผู้สมัครและผู้ติดตาม
 • หนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกประเทศที่ผู้สมัครได้อาศัยอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ภายใน 10 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ผู้สมัครมีอายุ 16 ปี รวมไปถึงประเทศบ้านเกิด หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร และประวัติการได้รับการฝึกทหาร หรือรบในประเทศใด ๆ ก็ตาม
 • เอกสารของคู่ครองหรือผู้ติดตาม

 

Permanent Employer Sponsored Entry (PESE: พีซี) Program

เป็นโปรแกรมวีซ่าแบบถาวรที่อนุญาตให้นายจ้างออสเตรเลียรับพนักงานซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ที่ถือวีซ่าชั่วคราว (temporary visa) หรือผู้ที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลีย ซึ่งโปรแกรมนี้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนน้อยกว่า TSS โดยมีอยู่ 2 subclass ด้วยกันคือ Employer Nomination Scheme (ENS) visa (subclass 186) และ Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) visa (subclass 187)

หมายเหตุ: RSMS visa (subclass 187) จะปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ย. 2019 ผู้สมัครสามารถสมัคร Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (subclass 494) แทน

Employer Nomination Scheme (ENS) visa (subclass 186)

มี 3 ช่องทางได้แก่

 • Temporary Residence Transition (TRT) stream สำหรับผู้ถือ Temporary Work (Skilled) (subclass 457) visa และ Temporary Skill Shortage (subclass 482) visa ที่ได้ทำงานในสายอาชีพที่สมัครกับนายจ้างที่เสนอชื่อเราแล้ว 3 ใน 4 ปี ซึ่งนายจ้างต้องการจะเสนอตำแหน่งงานถาวรให้
 • Direct Entry (DE) stream สำรหับผู้สมัครที่ไม่เคย หรือเพิ่งจะได้ทำงานในออสเตรเลีย และผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียชั่วคราว (temporary resident) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ TRT stream
 • Labour Agreement steam สำรหับผู้สมัครที่ถูกสปอนเซอร์โดยนายจ้างผ่านข้อตกลงแรงงาน (labour agreement)

Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) visa (subclass 187)

มี 2 ช่องทางที่เหมือนกับ ENS คือ

 • Temporary Residence Transition (TRT) stream
 • Direct Entry (DE) stream

ผู้มีสิทธิสมัคร

 • ต้องถูกเสนอชื่อโดยนายจ้างที่มีตำแหน่ง full-time ว่างในบริษัท
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีทักษะและคุณวุฒิตรงตามข้อกำหนด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ‘competent’
 • มีสุขภาพและประวัติความประพฤติตรงตามข้อกำหนด

นอกจากคุณสมบัติข้างต้น ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งที่ถูกเสนอ ซึ่งจะต้องเป็นการรับรองที่เทียบเท่ากับ Australian trade, diploma หรือ higher qualification ผู้สมัครต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ต้องมีผู้ชี้แนะหรือต้องได้รับการฝึกเพิ่มเติม อาชีพส่วนใหญ่ต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีการยกเว้นเรื่องอายุ ทักษะ และภาษาอังกฤษในบางกรณี

ค่าใช้จ่าย

AUD$ 4,045 สำหรับผู้สมัครหลัก สำหรับผู้ติดตามแต่ละคนมีค่าสมัครแยกต่างหาก.

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก AUD$ 4,890 สำหรับผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์(จะได้รับการยกเว้นถ้าผู้สมัครที่มาจากสถาบันทางศาสนา) ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกเรียกเก็บเมื่อวีซ่ากำลังจะผ่าน

การสมัคร

ผู้สมัครสามารถอาศัยอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลียได้ เมื่อทำการสมัครขอวีซ่า หากผู้สมัครอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องถือวีซ่าที่ถูกต้องหรือ bridging A, B, C ทำการสมัครออนไลน์ผ่าน ImmiAccount โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้

 1. การเสนอชื่อของนายจ้างโดยธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่และเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในออสเตรเลีย
 2. ยื่นเรื่องขอวีซ่าโดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากนายจ้างในข้อแรก ภายใต้ steam และอาชีพที่ถูกเสนอ

เพื่อเป็นการแน่ใจว่าผู้สมัครวีซ่าจะกลายมาเป็นแรงงานของออสเตรเลียในสาขาที่ตรงต่อความต้องการและการขาดแคลน จะมีการตรวจสอบธุรกิจของนายจ้าง และนายจ้างต้องแสดงให้เห็นว่าตนได้ทำการค้นหาลูกจ้างในออสเตรเลียแล้ว โดยจะต้องเป็นการสำรวจตลาดแรงงานเมื่อเร็ว ๆ นี้

การสมัครของ nomination และวีซ่าจะต้องสมัครใน stream เดียวกัน มีหลายกรณีที่พบบ่อย ที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิเสธวีซ่าเพราะสมัคร stream ไม่ตรงกัน ถือเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ผู้สมัครควรตรวจสอบ stream ให้ถูกต้องและแน่ใจ ถึงแม้ว่าจะใช้บริการของ migration agent ก็ตาม

ตำแหน่งที่ธุรกิจเสนอให้ผู้สมัครจะต้องมีอย่างน้อย 2 ปี

Department of Home Affairs Immigration and Citizenship ไม่ได้เป็นผู้ทำรายชื่ออาชีพ Skilled Migration Occupation Lists แต่เป็นอีกหน่วยงานคือ Department of Employment, Skills, Small and Family Business

ดูรายชื่ออาชีพได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list


 

Global Talent Australia’s Programs

ด้วยการแข่งขันหาผู้มีความสามารถทั่วโลกอย่างสูง ประเทศออสเตรเลียต้องการผู้ที่มีความสามารถระดับสุดยอดเพื่อมาช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งและโตขึ้น โดยในปี 2018 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศโปรแกรมที่ดึงดูดให้ผู้มีความสามารถทั่วโลกมาใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลีย 3 โปรแกรมด้วยกัน

1. Global Talent Independent (GTI)

 • สำหรับผู้ที่มีความสามารถอยู่ในระดับสูงสุดในสายอาชีพของเขา
 • โควตาวีซ่าถาวร 5,000 คนต่อปี
 • มีเจ้าหน้าที่ Global Talent Officer ประจำอยู่ทั่วโลก 6 แห่งด้วยกันคือ Berlin, Dubai, Santiago, Singapore, Shanghai และ Washington DC
 • สามารถขออยู่ถาวร (permanent residence) ได้เมื่อขอ GTI ผ่าน
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุหรืออาชีพ
 • อยู่ที่ไหนก็ได้ในออสเตรเลีย

2. Global Talent – Employer Sponsored (GTES)

 • เปิดโอกาสให้ธุรกิจในออสเตรเลียได้สปอนเซอร์แรงงานต่างชาติที่มีความสามารถ
 • มี 2 ช่องทางด้วยกัน คือ
  • Startup stream
   • เปิดให้แก่ธุรกิจใหม่ (startup) ที่ได้รับการรับรองจาก Startup Advisory Panel
   • ขอได้ 5 ตำแหน่งต่อปี
   • Salary threshold AUD$ 80,000 (including equity)
  • Established Business stream
   • เปิดให้แก่สปอนเซอร์ที่ได้รับการยอมรับ
   • ขอได้ 20 ตำแหน่งตอปี
   • Salary threshold AUD$ 148,700
 • สามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้หลังจาก 3 ปี
 • Age and occupation concessions available
 • ข้อตกลง 5 ปีภายใต้ TSS visa Labour Agreement stream

3. Supporting Innovation in South Australia pilot (SISA)

 • ออกแบบเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการต่างชาติให้มาเริ่มลงทุนที่ South Australia
 • South Australia ต้องรับรองผู้สมัคร
 • ผู้ที่ผ่านการสมัครจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจของ South Australia (South Australian incubator)
 • ใช้ Australian Government Endorsed Event temporary visa และอีเว้นท์มีกำหนดสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021
 • ผู้สมัครจะต้องมีส่วนร่วมใน Supporting Innovation in South Australia event ที่กำลังมีอยู่ใน South Australia

 

General Skilled Migration (GSM)

เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่มีทักษะความสามารถในสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย ในแต่ละรัฐจะมีจำนวนโควตาของวีซ่าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพที่มีความต้องการในแต่ละพื้นที่

Skilled Independent visa (subclass 189) points tested stream

เป็นวีซ่าถาวร ที่อนุญาตให้ผู้ถือสามารถทำงานและอาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างถาวร โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการเชิญให้สมัครวีซ่าตัวนี้ และผู้สมัครจะต้องมีทักษะความสามารถในอาชีพที่อยู่ใน skilled occupation list

ผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้สมัครจะต้อง:

 • ยื่น Expression of Interest (EOI) ผ่าน SkillSelect
 • ถูกเชิญโดย Department ให้สมัครวีซ่า
 • ทำคะแนนให้ได้ 65 แต้มขึ้นไปเพื่อมีสิทธิถูกเชิญ
 • อยู่ในสายอาชีพที่อยู่ใน skilled occupation list
 • มีทักษะความสามารถสำหรับอาชีพนั้น
 • อายุไม่เกิน 45 ปี ณ เวลาที่ถูกเชิญ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ competent
 • มีสุขภาพและประวัติความประพฤติตรงตามข้อกำหนด

ค่าใช้จ่าย

AUD$ 4,045 สำหรับผู้สมัครหลัก สำหรับผู้ติดตามแต่ละคนมีค่าสมัครแยกต่างหาก

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก AUD$ 4,885 สำหรับผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกเรียกเก็บเมื่อวีซ่ากำลังจะผ่าน

การสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องยื่น Expression of Interest (EOI) ใน SkillSelect EOI คือใบแสดงความต้องการของผู้สมัครที่อยากจะได้รับการพิจารณาให้ถูกเชิญในการสมัคร skilled หรือ business visa
 • ผู้สมัครอาจต้องยื่นเอกสาร skills assessment และผลคะแนนแบบทดสอบภาษาอังกฤษไปพร้อมกับ EOI
 • EOI ไม่ใช่การสมัครวีซ่า ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร EOI มีอายุการใช้งาน 2 ปี
 • การเชิญให้สมัครวีซ่าจะมีเป็นรอบ ๆ ไป ในแต่ละรอบจะใช้การจัดลำดับโดย EOI ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการเชิญก่อน ตามด้วยวันเวลา (dates of effect) ซึ่งเป็นการประมวลผลแบบออโต้
 • ไม่มีการการันตีระยะเวลาว่าเมื่อไรจะได้รับเชิญให้สมัครวีซ่า หรือจะได้รับการเชิญหรือไม่
 • หลังจากผู้สมัครได้รับเชิญให้ยื่นขอวีซ่า จะต้องทำการสมัครขอวีซ่าภายใน 60 วัน รายละเอียดการสมัครจะอยู่ในจดหมายเชิญ
 • ผู้สมัครสามารถอยู่ในหรือนอกออสเตรเลียเมื่อทำการสมัครขอวีซ่า และเมื่อทางเจ้าหน้าที่พิจารณาตัดสินการสมัคร หากผู้สมัครอยู่ในออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องถือวีซ่าที่ถูกต้องหรือ Bridging visa A, B, C

Skilled Nominated Visa (subclass 190)

ทุกอย่างคล้ายกับ subclass 189 มีข้อแตกต่างที่

ผู้มีสิทธิสมัคร

จะต้องถูกเสนอชื่อโดยหน่วยงานของรัฐ

การสมัคร

ผู้สมัครควรติดต่อไปยังรัฐบาลที่เราต้องการให้เสนอชื่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเสนอชื่อและข้อกำหนดต่าง ๆ เพราะแต่ละที่มีข้อกำหนดแตกต่างกันไป


 

Business Innovation and Investment (Provisional) visa

เป็นวีซ่าที่สามารถให้ผู้ถือมีและบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย มีหลาย stream ด้วยกัน อายุวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4-6 ปี ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นตั้งแต่ AUD $645 - $9,455 ข้อกำหนดในแต่ละ stream แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้สมัครต้องบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย ต้องถูกเสนอชื่อโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทุน 1.5 - 15 ล้านเหรียญ เป็นต้น

ในการสมัครขอวีซ่าประเภทนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่หน่วยงานรัฐจะต้องการพูดคุยพบปะผู้สมัครตัวต่อตัว เพื่อสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ จะไม่ได้อิงแค่เอกสารเท่านั้น ผู้สมัครต้องสามารถแจ้งที่มาของแหล่งเงินทุนให้ชัดเจน


 

Distinguished Talent visa (subclass 124 and 858)

เป็นวีซ่าถาวร สำหรับผู้ที่มีความสามารถระดับแนวหน้าทั่วโลก มีสอง subclass ด้วยกัน

Subclass 124 - ผู้สมัครสามารถอยู่ในหรือนอกออสเตรเลียในขณะที่ยื่นเรื่องสมัครได้ แต่จะต้องอยู่นอกออสเตรเลียเมื่อได้รับวีซ่า

Subclass 858 – ผู้สมัครต้องอยู่ในออสเตรเลียเมื่อทำการสมัครและเมื่อได้รับวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องไม่ถือวีซ่าประเภทต่อไปนี้เมื่อทำการสมัคร subclass 858

 • Business (Short Stay) visa (subclass 456)
 • Electronic Travel Authority (subclass 601)
 • eVisitor (subclass 651)
 • Maritime Crew Visa (subclass 988)
 • Special purpose visa
 • Superyacht Crew visa (subclass 488)
 • Temporary Work visa (subclass 400)
 • Tourist visa (subclass 676)
 • Visitor visa (subclass 600)

ผู้มีสิทธิสมัคร

 • เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับความสามารถในระดับนานาชาติ มีผลงานดีเด่น หนึ่งในด้านต่าง ๆ ข้างล่างนี้
  • อาชีพ
  • กีฬา
  • ศิลปะ
  • การศึกษาและค้นคว้า
 • มีความโดดเด่นในสายของตัวเองในระยะสองปีที่ผ่านมา
 • มีคุณค่าต่อชุมชนออสเตรเลีย (be an asset to the Australian community)
 • สามารถหางานได้ง่ายและอยู่ได้ด้วยตัวเองในออสเตรเลีย
 • ถูกเสนอชื่อโดย
  • พลเมืองออสเตรเลีย
  • ผู้อาศัยถาวรในออสเตรเลีย
  • พลเมืองนิวซีแลนด์ที่ได้รับการยอมรับ
  • องค์กรของออสเตรเลีย
 • ซึ่งเป็นผู้ได้รับการยอมรับในออสเตรเลียในสาขาเดียวกันกับผู้สมัคร
 • มีประโยชน์อย่างสูงแก่ชุมชนออสเตรเลีย หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 หรือมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
 • มีสุขภาพและประวัติความประพฤติตรงตามข้อกำหนด

ค่าใช้จ่าย

AUD$ 4,110 สำหรับผู้สมัครหลัก สำหรับผู้ติดตามแต่ละคนมีค่าสมัครแยกต่างหาก

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก AUD$ 4,890 สำหรับผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกเรียกเก็บเมื่อวีซ่ากำลังจะผ่าน

การสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครโดยกรอกแบบฟอร์ม (กระดาษ) Form 47SV – Application for special migration to Australia และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง Adelaide office, South Australia ที่อยู่ในแบบฟอร์ม

ต้องกรอก Form 1000 – Nomination for Distinguished Talent และยื่นพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเมื่อขอวีซ่า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม.. https://immi.homeaffairs.gov.au/

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08 ต.ค. 2019
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State