แพ็คเกจช่วยเหลือใหม่ JobKeeper Payment ใครบ้างที่มีสิทธิ์? ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง

เผยแพร่เมื่อ 31 มี.ค. 2020 ผู้เขียน

รัฐบาลของนายก สกอตต์ มอร์ริสัน ได้ประกาศแพ็คเกจช่วยเหลือใหม่ที่ชื่อว่า "JobKeeper Payment" นโยบายช่วยเหลือที่จะช่วยจ่ายเงินค่าจ้างเพื่อช่วยให้คนไม่ต้องตกงาน และหลีกเลี่ยงการต้องไปรับเงินสวัสดิการสังคม(สำหรับผู้ว่างงาน) โดยมีงบประมาณที่ 130,000 ล้านเหรียญ ใครสามารถได้รับสิทธิ์นี้บ้าง? และจะได้รับเงินเท่าไร? มีรายละเอียดดังนี้..

 

จำนวนเงินที่จะได้รับ

รัฐบาลกลางจะจ่ายเงินให้กับนายจ้างที่มีสิทธิ์ $1,500 ต่อสองสัปดาห์สำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ์ ซึ่งเป็น 70% ของเงินค่าจ้างเฉลี่ยที่คนในออสเตรเลียได้รับ (70% of the national median wage)

จำนวนเงินที่จะจ่ายของ JobKeeper มีส่วนต่างมากกว่า $400 ถ้าเทียบกับเงินที่ได้รับจาก JobSeeker payment (with the coronavirus supplement) เงินสวัสดิการผู้ว่างงานประเภทหางานทำที่ได้รับผลกระทบจากการตกงานวิกฤตโคโรนาไวรัส ($1,100 ต่อสองสัปดาห์)

 

150506-working-au-1-intro

 

ใครบ้างที่มีสิทธิ์?

การจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้..

นายจ้างที่มีสิทธิ์:

คือธุรกิจประเภทต่าง ๆ (บริษัท companies, ห้างหุ้นส่วน partnerships, หลักทรัพย์ trusts และ กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว sole traders), องค์กรไม่แสวงผลกำไร และการกุศล:

  • ธุรกิจที่มีผลประกอบการ (turnover) น้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญที่สูญเสียรายได้ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (compared to a comparable period a year ago)
  • ธุรกิจที่มีผลประกอบการตั้งแต่ 1 พันล้านเหรียญขึ้นไป และสูญเสียรายได้ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

ธนาคารใหญ่ของออสเตรเลียที่อยู่ภายใต้ banking levy ไม่มีสิทธิ์

ลูกจ้างที่มีสิทธิ์:

  • เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2020 ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างโดยนายจ้างที่มีสิทธิ์ (were employed by an eligible employer at 1 March 2020)
  • เป็น sole traders, full-time, part-time หรือ long-term casuals ที่ถูกจ้างประจำนานกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 1 มี.ค. 2020
  • ลูกจ้างมีอายุอย่างน้อย 16 ปี
  • เป็นพลเมืองออสเตรเลีย (Australian citizen), ถือวีซ่าถาวร (holder of permanent visa), ผู้ถือ protected special category visa, non-protected category visa ที่ได้อยู่อาศัยในออสเตรเลียตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่ถือวีซ่า special category (subclass 444)

รัฐบาลคาดว่าจะมีลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้กว่า 6 ล้านคน

 

ถ้าฉันถือวีซ่าชั่วคราวล่ะ (temporary visa)?

ณ ตอนนี้มีเพียงชาวนิวซีแลนด์ที่ถือวีซ่า 444 เท่านั้นที่มีสิทธิ์

 

จะมีการจ่ายเงินอย่างไร?

นายจ้างที่มีสิทธิ์จะได้รับเงิน $1,500 ต่อสองสัปดาห์สำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2020 ไปได้สูงสุดระยะเวลา 6 เดือน

ลูกจ้างที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินจากนายจ้าง ต่ำสุดที่ $1,500 ต่อสองสัปดาห์ ก่อนหักภาษี (before tax) นายจ้างสามารถที่จะจ่ายเงินในส่วนที่เกินมาเองได้ หากลูกจ้างมีค่าจ้างที่มากกว่า $1,500 ต่อสองสัปดาห์

นายจ้างต้องจ่ายเงินลูกจ้างตามปกติ แล้วเงินช่วยเหลือจะถูกจ่ายให้แก่นายจ้างเป็นรายเดือนแบบย้อนหลัง (arrears) โดย Australian Tax Office

 

ฉันจะได้รับเงิน $1,500 ไหม ถ้าปกติฉันได้น้อยกว่านั้น?

หากลูกจ้างได้รับค่าจ้างน้อยกว่า $1,500 ต่อสองสัปดาห์ก่อนหักภาษี นายจ้างจะต้องจ่ายให้ลูกจ้างขั้นต่ำที่ $1,500 ต่อสองสัปดาห์ก่อนหักภาษี จึงเป็นไปได้ว่าสำหรับผู้ที่ทำงานแบบ long-term casual หรือ part-time จะได้รับเงินมากกว่าจากปกติที่ได้รับด้วยนโยบายช่วยเหลือนี้

 

แล้วถ้าฉันถูกให้พักงาน (was stood down) หรือให้ออกจากงาน (sacked) ล่ะ?

หากลูกจ้างโดนพักงาน นายจ้างต้องจ่ายลูกจ้างขั้นต่ำ $1,500 ต่อสองสัปดาห์ก่อนหักภาษี

นั่นหมายความว่า ลูกจ้างของธุรกิจที่ปิดตัวเนื่องจากกฎข้อบังคับต่าง ๆ (shut down due to various restrictions) เช่น ผู้ที่ทำงานในคาเฟ่ ร้านอาหาร โรงละคร และคาสิโน จะยังคงได้รับค่าจ้างแม้ว่าไม่ได้ทำงานแล้วก็ตาม

ถ้าลูกจ้างยังถูกจ้างในวันที่ 1 มี.ค. 2020 แต่ต่อมาถูกหยุดจ้าง แล้วก็ได้รับการจ้างอีกจากนายจ้างคนเดิมที่มีสิทธิ์ ลูกจ้างก็จะได้รับเงินขั้นต่ำ $1,500 ต่อสองสัปดาห์ก่อนหักภาษี

 

20150815-birds-bar

 

เงินช่วยเหลือนี้จะเริ่มจ่ายเมื่อไร?

เริ่มวันที่ 30 มี.ค. โดยเงินก้อนแรกที่นายจ้างจะได้รับจะถูกจ่ายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ระหว่างนี้ นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้าง แล้วจึงขอเคลมเงินได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม

ธุรกิจสามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. บนเว็บไซต์ของ ATO

 

แล้วเงินซุปเปอร์ล่ะ (superannuation)?

นายจ้างต้องจ่ายเงินซุปเปอร์สำหรับค่าจ้างปกติที่ลูกจ้างได้รับ แต่ในส่วนของ JobKeeper payment ที่เกินมาจากค่าจ้างปกตินั้น นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเองว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินซุปเปอร์ก็ได้

ยกตัวอย่าง ลูกจ้างที่ปกติได้รับเงิน $1,000 ต่องสองสัปดาห์พร้อมเงินซุปเปอร์ จะได้รับ $1,500 JobKeeper payment เมื่อเงินซุปเปอร์ของ $1,000 ได้ถูกจ่ายไปแล้ว นายจ้างมีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินซุปเปอร์ในส่วน $500 ที่เหลือ

 

ฉันสามารถได้รับเงิน JobKeeper และเงินช่วยเหลืออื่นพร้อมกันได้ไหม?

คนที่ได้รับ JobKeeper payment ไม่สามารถได้รับ JobSeeker payment (ก่อนหน้านี้เรียกว่า “Newstart”) ผู้ที่ได้สมัครขอ JobSeeker ไปแล้ว สามารถถอนการสมัครและเปลี่ยนไปรับ JobKeeper payment แทนหากได้รับการว่าจ้างอีกครั้งจากนายจ้างเดิม

คนนึงไม่สามารถรับเงิน JobKeeper payment จากนายจ้างได้มากกว่า 1 ราย

 

แล้วสิทธิ์สำหรับ JobSeeker payments ล่ะ?

สิทธิ์ได้ถูกขยายกว้างออกไป ณ ตอนนี้ ชาวออสเตรเลียที่ไม่มีงาน ไม่มีสิทธิ์ขอ JobSeeker payment หากคู่ครองมีรายได้ตั้งแต่ $48,000 ขึ้นไป

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเมื่อวันจันทร์ ผู้ที่จะขอ JobSeker payment มีสิทธิ์ขอได้ หากคู่ครองของตนมีรายได้ไม่ถึง $79,762

 

แพ็คเกจนี้ต้องผ่านการบัญญัติกฎหมายหรือไม่?

ต้องผ่าน.. นายกรัฐมนตรี สกอตต์ มอร์ริสัน กล่าวว่า รัฐสภาจะทำการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

business.gov.au - "JobKeeper Payment for employers and employees"
theguardian.com - "Am I eligible for the JobKeeper payment? Here's everything you need to know to register"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01 เม.ย. 2020
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State