ลดแลกแจกแถม (Promotion)

ผู้เขียน MaBrisbane
Boxing Day หรือวันเปิดกล่องของขวัญ เป็นวันหลังจากวันคริสต์มาส ซึ่งมีธรรมเนียมปฎิบัติในการมอบของขวัญให้กับผู้รับใช้ เหล่าพ่อค้าแม่ค้า หรือกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดขึ้นในประเทศสหรัฐอมเริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิงซีแลนด์ ฮ่องกง และประเทศอื่น ๆR...
Booking.com