ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2560 กับ.. 4 กิจกรรม ณ วัดไทยพุทธาราม บริสเบน

เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2016 ผู้เขียน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวบริสเบนและออสเตรเลียทุกท่าน ร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ด้วยพิธีกรรมแบบชาวพุทธ ณ วัดไทยพุทธาราม บริสเบน โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรมด้วยกัน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560

 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

31 ธันวาคม 2559 – 7 มกราคม 2560 (รวม 7 วัน)

กลุ่มเป้าหมายเยาวชนชายอายุ 10 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

การนำเยาวชนชายลูกหลานคนไทย ที่เกิดและเติบโตอาศัยอยู่ในต่างประเทศเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อได้รับการศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติความรู้ทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเยาวชนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบต่อไป

20161223-making-merit-2016-31st-dec-4

ติดต่อ:
พระมหาวิศิษฐ์ มหาปญฺโญ
Wat Thai Buddharam Inc. 1 Paradise Rd, Forestdale QLD 4118
Tel. 3806 8900 Fax. 3806 8906

รายละเอียด: https://www.facebook.com/events/653906051448202/


 

สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2560 (สวดมนต์ข้ามคืน)

31 ธันวาคม 2559

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ถือศีลปฏิบัติธรรมและร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็น ดังมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ:
06:00. น.
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
07:00. น. รับศีล 8 ปฏิบัติธรรม
08:00. น. เจริญภาวนา นั่งสมาธิ
10.00. น. สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
01.00. น. เสร็จพิธี

20161223-making-merit-2016-31st-dec-1
20161223-making-merit-2016-31st-dec-2
20161223-making-merit-2016-31st-dec-3

รายละเอียด: https://www.facebook.com/events/1808803436045255/


 

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2560

1 มกราคม 2560

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 พิธีสวดทักษิณานุปทาน วันบุรพาจารย์ ณ วัดไทยพุทธาราม  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตตลอดพุทธศักราชใหม่นี้

กำหนดการ:
09.30 น. - ทำวัตรสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่
10.00 น. - พิธีกรรมทางศาสนา
- ทำบุญสวดทักขิณานุปทาน ถวายพระธรรมคุณาภรณ์ และผู้มีอุปการะคุณของวัด
- ฟังธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- พระสงฆ์สามเณรสวดเจริญชัยมง คลคาถา
- พระสงฆ์สามเณร ๒๐ รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแ ห้ง
11.00 น. - ถวายอาหารแด่พระสงฆ์สามเณร ๒๐ รูป
12:00 น. - ทุกท่านทานอาหารโรงทาน
13.00 น. - เสร็จพิธี

20161223-making-merit-2016-1st-jan-3
20161223-making-merit-2016-1st-jan-1

และขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมออกโรงทานอาหารทำบุญปีใหม่ เพื่อบำเพ็ญทานบารมี และความเป็นสิริมงคลตั้งแต่ต้นปี วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อได้ที่วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน หรือฝากข้อความไว้ได้ที่หน้าเฟส www.facebook.com/watthaibuddharam

20161223-making-merit-2016-1st-jan-2

รายละเอียด: https://www.facebook.com/events/255273891559618/


 

พิธีทำบุญไหว้พระ ๙ วัด ๙ ประเทศ

8 มกราคม 2560

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเดินทางไปทำบุญไหว้พระ ๙ วัด ๙ ประเทศ คือ วัดพม่า, วัดศรีลังกา, วัดลาว, วัดไทย, วัดเวียดนาม, วัดเกาหลี, วัดธิเบต, วัดจีน, วัดเขมร เพื่อเสริมบุญบารมีในช่วงปีใหม่ และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อชาวพุทธด้วยกันในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.

20161223-making-merit-2016-8th-jan-1
20161223-making-merit-2016-8th-jan-2
20161223-making-merit-2016-8th-jan-3

รายละเอียด: https://www.facebook.com/events/353213721723858/

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 ธ.ค. 2016

Media

MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State