วีซ่านักเรียนจะหมดแล้ว แต่ยังเรียนไม่จบเลย.. จะสามารถอยู่ออสเตรเลียต่อได้หรือไม่?

เผยแพร่เมื่อ 10 ส.ค. 2015 ผู้เขียน

จากหัวข้อข้างต้น บางคนอาจจะสงสัยว่ามันมีด้วยเหรอแบบนี้.. ปกติวีซ่าจะต้องได้ครอบคลุมระยะเวลาเรียนสิ ได้เกินมาเป็น 1-2 เดือน ด้วยซ้ำไป ที่พบเจอบ่อย ปัญหานี้มักจะเกิดกับนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ผู้ที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องจบช้ากว่ากำหนดวันหมดอายุวีซ่า เช่น ต้องลงซ่อมบางวิชา เป็นต้น และกลุ่มที่สอง คือผู้ที่เปลี่ยนคอร์สหรือเปลี่ยนโรงเรียน แล้วคอร์สใหม่ที่ลงนั้นมีระยะเวลาเกินกว่าอายุวีซ่าที่ได้มา

จึงมีคำถามสงสัยตามมาว่า.. จะสามารถอาศัยอยู่ออสเตรเลียต่อได้หรือไม่?

คำตอบคือ.. ได้.. แต่โชคไม่ดีนักที่น้องจำเป็นจะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมกับระยะเวลาที่เรียน นั่นหมายความว่าจะต้องจ่ายค่าวีซ่า และเดินเรื่องเอกสารอีกครั้ง

 

วีซ่า granted แล้ว.. ก็จะ granted เลย

การที่เจ้าหน้าที่อิมฯออกวีซ่าและได้ระบุอายุของวีซ่าแล้วนั้น หมายความว่า  ไม่ว่าน้องการเปลี่ยนแปลงคอร์สภายในวีซ่าประเภทเดียวกัน มีการเลื่อนระยะเวลาเรียน หรือมีการเปลี่ยนโรงเรียนก็ตาม วันสุดท้ายที่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นั้นยังคงเหมือนเดิม  ซึ่งก็คือ วีซ่ามีการ granted แล้ว ก็จะ granted เลย ไม่มีการเปลี่ยนวันที่วีซ่าหมดอายุ  (จนกว่าจะมีการยื่นวีซ่าใหม่)

 

Visa Grant Notification

ตั้งแต่ออสเตรเลียมีการเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบ อิเล็กทรอนิกส์วีซ่า หรือ E-Visa ซึ่งไม่ต้องมี label แปะลงในเล่มพาสปอร์ต ทำให้สะดวกสบายขึ้น แต่บางครั้งกลับกลายเป็นข้อเสียไปว่าคนที่ได้วีซ่ามา ดันจำรายละเอียดวีซ่าของตนเองไม่ได้

ดังนั้น.. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำ ก็คือ การทำความเข้าใจและจัดเก็บจดหมายอนุมัติวีซ่าจากทางอิมมิเกรชั่น หรือ Visa Grant Notice เอาไว้ให้ดี ซึ่งเป็นจดหมายที่สำคัญมาก ๆ แต่ถ้าน้อง ๆ จำไม่ได้หรือทำเจ้าใบนี้หาย พี่มีตัวช่วยให้ โดยจะกล่าวในท้ายของบทความ

ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของ Visa Grant Notification Letter ว่ามีอะไรที่สำคัญบ้าง

  • หมายเลขอนุมัติวีซ่า (visa grant number) หรือหมายเลขอ้างอิง (Transaction Reference Number: TRN)
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง (passport number)
  • ประเภทของวีซ่าที่เข้ามาออสเตรเลีย (visa type and subclass) เช่น วีซ่านักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น subclass 570
  • เงื่อนไขของตัววีซ่าที่อนุมัติ (visa conditions) เช่น Condition 8105 ห้ามทำงานเกินกว่า 20 ชม. ต่อสัปดาห์, 8202 ต้องมีเวลาเข้าเรียนมากกว่า 80% เป็นต้น
  • วันสุดท้ายที่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ (Stay For/ Until): วันที่นี่เป็นวันที่สำคัญที่จะบอกถึงอายุของวีซ่าประเภทนั้นๆ

 

ตอนนี้เราก็มาเข้าเรื่องกับปัญหาที่เรากล่าวไว้ในตอนต้นว่า.. มีน้อง ๆ หลายคน ลงคอร์สเรียนแล้วอาจไม่ชอบ เกิดเปลี่ยนคอร์สกะทันหัน เรียนไปเรียนมา แล้วเรียนไม่จบภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในใบตอบรับจากโรงเรียน (CoE) หรือ มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่เพื่อเรียนต่อ โดยเวลาที่ต้องอยู่ต่อเลยวันที่วีซ่าหมด

ยกตัวอย่าง น้อง A ลงเรียนคอร์สภาษากับสถาบันแห่งหนึ่ง  เดิมทีคอร์สหมดวันที่ 10 เมษายน 2015 และวีซ่าสามารถอยู่ได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2015 แต่โชคไม่ดีสอบตก ทำให้ต้องเรียนซ่อม และจบในวันที่  15 ตุลาคม 2015 จากเดิมวันที่ 10 เมษายน 2015

คำถามที่ 1 วีซ่าจะยื่นออกไปยาวจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2015 เลยหรือไม่

คำตอบ วีซ่ายังคงมีอายุจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2015 เหมือนเดิมค่ะ จะไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของคอร์สเพราะฉะนั้น ถ้าน้องจะอยู่เพื่อเรียนต่อให้จบ อย่างน้อยวันสุดท้ายคือวันที่ 10 พฤษภาคม 2015 ซึ่งเป็นวันหมดอายุวีซ่า น้องต้องทำการสมัครวีซ่าใหม่ หรือต่อวีซ่านั่นเอง (จริง ๆ ก่อนหมด 1-2 อาทิตย์ ต้องยื่นแล้ว) อย่าไปคิดเอาเองว่าวีซ่านักเรียนมันจะต่ออายุให้โดยอัตโนมัติตามเวลาเรียน เพราะว่า eCoE (Electronic Confirmation of Enrolment) หรือใบตอบรับจากโรงเรียนที่ออกมาให้ใหม่นั้น เป็นคนละส่วนกับวีซ่า วีซ่าออกแล้วออกเลยไม่มีหด ไม่มียืดเอง

คำถามที่ 2 แต่ถึงกระนั้น ยังมีบางคนคิดว่า.. ถ้ายกเลิกคอร์ส วีซ่าก็ยังคงอยู่ล่ะสิ ไม่ต้องเรียน จะได้เอาเวลาทำงานและไปเที่ยว

คำตอบ ถ้ายกเลิกคอร์สเรียน วีซ่ายกเลิกตามค่ะ เพราะว่า หลังจากเรายกเลิกคอร์ส ทางโรงเรียนเองก็ต้องแจ้งทางอิมมิเกรชั่นเช่นเดียวกัน ว่านักเรียนคนนี้ไม่ได้ลงเรียนกับเราแล้ว  ดังนั้นถ้านักเรียนไม่มีการอัพเดทใด ๆ ด้วย eCoE ตัวใหม่(ลงคอร์สเรียนใหม่) วีซ่าก็อาจจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะ อยู่ต่อก็ผิดกฎหมายอยู่ดี เนื่องจากน้องผิดเงื่อนไขของวีซ่า ทางอิมฯจะมีเวลาให้นักเรียนจัดการเรื่อง หลังจากที่โรงเรียนแจ้งทางอิมมิเกรชั่นไป 28 วันคะ เพราะฉะนั้น จะลงคอร์สต่อ หรือ เปลี่ยนคอร์สอะไร ก็จะมีเวลาให้ทำอยู่สี่อาทิตย์ด้วยกัน ต้องรีบหน่อยนะคะ

 

อ่านบทความนี้เสร็จแล้วก็ลองหยิบจดหมายอนุมัติวีซ่าออกมาดูกันได้แล้วนะคะ.. แล้วจำแม่น ๆ ว่าวีซ่าหมดวันไหนกัน  ถ้าบางคนหาไม่เจอ ให้มาแล้วหายไปแล้ว (น่ารักมากก... พี่เจอแบบนี้บ่อย) น้องสามารถเข้าไปเช็คในระบบของอิมมิเกรชั่นได้คะ ซึ่งเราเรียกกันว่า Visa Entitlement Verification Online (VEVO)

 

Visa Entitlement Verification Online (VEVO)

สามารถเข้าได้ตามลิงค์นี้..  VEVO for Visa Holders

20150810-student-visa-vevo
image: border.gov.au

 

จ๊ะเอ๋.... เปิดออกมาน้องจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะ

20150810-student-visa-holder-enquiry

1. กรอกข้อมูล

  • Visa Grant number/ TRN Number
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง
  • วันเดือนปีเกิด
  • ระบุประเทศตามหนังสือเดินทาง

 

2. หน้าต่างต่อไปจะเป็นรายละเอียดวีซ่าของน้อง ว่าหมดอายุเมื่อไหร่ (period of stay) และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ

20150810-student-visa-holder-details

หลังจากที่ทำความรู้จักกับการเช็คอายุของวีซ่าแล้ว พี่อยากจะบอกว่า การที่อยู่ตามกำหนดที่วีซ่าอนุญาตกำหนด “เป็นเรื่องที่เราต้องกระทำคะ” น้อง ๆ จะมาอ้างว่าหนูไม่ทราบไม่ได้ เพราะมันเป็นการรับผิดขอบของเราโดยตรง จะมาโทษคนนั้นไม่บอกคนนี้ไม่บอก มันฟังไม่ขึ้นคะ เพราะถ้าน้องอยู่ประเทศออสเตรเลียต่อโดยไม่มีวีซ่าหรือที่เรียกกันว่า Overstay แล้วล่ะก็ เราจะถูก แบนห้ามเข้าประเทศไปสามปีเลยนะคะ

หากรู้ว่าเรียนไม่จบตามเวลาวีซ่าที่กำหนด ก็ให้รีบดำเนินการติดต่ออิมมิเกรชัน หรือเอเจนท์นักเรียนตามแต่วิธีที่สะดวก

แต่.. หากสมมติว่า ถ้าเกิดอยู่เกิน แบบไม่รู้ ไม่รู้จริ๊ง ๆ อ่ะ ทำไง?? ฉบับนี้ไม่ทันแล้วอ่ะ ฉบับหน้าแล้วกัน ตะละล๊า.......

 

ข้อมูลอ้างอิง:

border.gov.au - "Visa Holders using VEVO"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 ส.ค. 2015
Penny

Migration Agent Registration Number (MARN): 0317611

สอบถามข้อมูลด้านการศึกษาได้ที่.. info.edu@mabrisbane.com