กฎใหม่ยื่นขอวีซ่าออสฯในไทย.. ผู้สมัครต้องเดินทางไปที่ศูนย์ VFS ทุกคน, เริ่ม 3 พ.ค.นี้

เผยแพร่เมื่อ 03 พ.ค. 2016 ผู้เขียน

ทางศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย (VFS Australia Visa Application Centre) หรือที่เราคุ้นชื่อกันดีสั้น ๆ ว่า VFS หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครวีซ่าของทางกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย) ได้ปรับวิธีการยื่นใบสมัครใหม่ตามเงื่อนไขของออสเตรเลีย โดยจะเก็บข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพิ่มเติมกับผู้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าฯทุกท่าน เริ่มใช้ในวันที่ 3 พ.ค. 2559 นี้เป็นวันแรก

 

ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คืออะไร?

ข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ประกอบด้วยการถ่ายรูปภาพใบหน้า ควบคู่กับการสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล(ไม่ต้องใช้หมึก)

(Biometric data is collected through a quick and easy process that captures a photograph of your face and a 10-digit electronic fingerprint scan (the fingerprint scan does not use any ink). - อ้างอิง: vfsglobal.com)

เพิ่มเติม: การเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์นั้นได้เริ่มใช้กับผู้สมัครวีซ่าออสเตรเลียที่ยื่นผ่านนอกประเทศ หรือ Offshore มาแล้วกว่า 26 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2010 และประเทศไทยนั้นจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2016 เป็นต้นไป

 

ต้องเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์นี้กับผู้สมัครทุกคนหรือไม่?

“การทำไบโอเมตทริกซ์จะเก็บจากผู้สมัครขอวีซ่าที่มีการยื่นขอวีซ่าแบบกระดาษโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสัญชาติใดถ้าในขณะนั้นผู้สมัครอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาของการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย นอกจากจะได้รับการยกเว้นหรือได้รับการยกเว้นจากโปรแกรม”

(Biometrics will be collected from visa applicants of any nationality who are in Thailand at the time of making a visa application to enter Australia, unless they are excluded or exempted from the Programme*. - อ้างอิง: vfsglobal.com)

 

นั่นหมายความว่า.. ผู้สมัครทุกคนต้องเดินทางไปที่ VFS เพื่อเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ ใช่หรือไม่?

ใช่.. ถึงแม้ผู้ที่สมัครวีซ่ายังต้องการยื่นผ่านทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ ก็จะได้รับจดหมายเรียกตัวเพื่อให้เดินทางมาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

ดังนั้นทาง VFS จึงแนะนำว่า.. ให้ผู้สมัครทุกคนที่ต้องการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย เดินทางมาส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ พร้อมทั้งให้ทาง VFS เก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์เลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด

(Submitting a complete visa application with all required supporting documentation at an AVAC, and providing your biometrics at the same time, is the quickest and most efficient way to lodge a visa application in Thailand. - อ้างอิง: vfsglobal.com)

 

ทาง VFS ในประเทศไทย มีศูนย์ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง?

เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือ เนื่องจากทาง VFS ได้ทำการเปิดศูนย์รับสมัครที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นอีกครั้ง โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 3 พ.ค. นี้ ทำให้ในขณะนี้จะมีศูนย์ VFS ตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 2 แห่งด้วยกันคือ..

 

กรุงเทพฯ

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์: +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
อีเมล: info.dibpth@vfshelpline.com
เวลาทำการ: 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นใบสมัคร: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลารับผลการพิจารณา: ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ในกรณีที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการห้องรับรองพิเศษคนละ 3000 บาท กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

วันเสาร์ เวลา 9.30 – 12.30น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่านและจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า

 

เชียงใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50200

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์: +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
อีเมล: info.dibpth@vfshelpline.com
เวลาทำการ: 8.30 น.– 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นใบสมัคร: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลารับผลการพิจารณา: ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ในกรณีที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการห้องรับรองพิเศษคนละ 3000 บาท กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

วันเสาร์ เวลา 9.30 – 12.30น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่านและจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า

 

คำแนะนำเพิ่มเติม:

ก่อนจะเดินทางเข้าไปยื่นใบสมัครฯ ต้องติดต่อขอนัดหมายวันและเวลากับทาง VFS ก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์

Helpline : +66 (0) 2118 7100
Email : info.dibpth@vfshelpline.com
Website : http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

 

ทั้งนี้ผู้อ่านทุกท่านควรติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการสมัครกับทางเว็บไซต์ VFS อีกครั้ง

ข้อมูลอ้างอิง:
vfsglobal.com - "ข่าวและประกาศสำคัญ"
vfsglobal.com - "Changes to Australian visa processing in Thailand (PDF, 213kb)"

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 ธ.ค. 2016
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State