อัพเดทเรื่องวีซ่าจากอิมมิเกรชั่น เริ่มเปิดสมัครวีซ่าชั่วคราวพ่อแม่, ปรับวีซ่า WHM, สมัครพลเมืองเร็วขึ้น, 18 มิ.ย. 2019

เผยแพร่เมื่อ 01 ส.ค. 2019 ผู้เขียน

เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2019 ที่ผ่านมา ทาง MaBrisbane ได้รับข้อมูลอัพเดทจากงานสัมมนา Community Leaders Forum กับทางเจ้าหน้าที่ Department of Home Affairs เกี่ยวกับเรื่องราวของวีซ่าในปัจจุบัน เราจึงได้นำมาแปลและสรุปให้ชาวไทยในออสเตรเลียได้อ่านกัน มาดูว่ามีอะไรอัพเดทบ้าง..

 

การเริ่มเปิดให้สมัครวีซ่าพ่อแม่แบบชั่วคราว Sponsored Parent (temporary) visa (subclass 870)

วีซ่านี้เปิดโอกาสให้พ่อแม่ที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลีย (offshore parents) ได้เยี่ยมเยียนหาลูกหลานที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย โดยผู้ที่เสียภาษีไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (taxpayers are not required to cover additional costs)

พ่อแม่ที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลียที่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องเป็นพ่อแม่ทางชีววิทยา (biological), พ่อแม่บุญธรรม (adoptive) หรือ พ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง (step-parent) ของสปอนเซอร์ สปอนเซอร์ต้องเป็นพลเมืองออสเตรเลีย (Australian citizen), ผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียแบบถาวร (Australian permanent resident), หรือพลเมืองนิวซีแลนด์ที่มีสิทธิ์ (an eligible New Zealand citizen)

เปิดให้ยื่นเรื่องที่จะสปอนเซอร์พ่อแม่สำหรับ Sponsored Parent (Temporary) visa เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2019 เมื่อการยื่นเรื่องถูกพิจารณาให้ผ่านโดย Department of Home Affairs พ่อแม่ที่ถูกสปอนเซอร์ถึงจะมีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอ Sponsored Parent (Temporary) visa ซึ่งเปิดให้ยื่นเรื่องขอวีซ่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 สามารถติดตามการอัพเดทข่าวสารได้บนเว็บไซต์

 

วีซ่าผู้ทำงานให้กับศาสนา (Religious workers visa)

มีวีซ่าหลายประเภทสำหรับผู้ทำงานให้กับศาสนาเพื่อเดินทางมาร่วมงานทางศาสนาหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาในออสเตรเลีย

Temporary Activity (Subclass 408) visa - เป็นวีซ่าที่ถูกใช้สำหรับหลายกรณี เช่น ผู้ที่ถูกเชิญให้มาร่วมงานสังคม วัฒนธรรม และศาสนา, ผู้ที่ทำงานให้กับศาสนา (religious workers), นักแสดง (entertainers), นักกีฬา และนักวิชาการ

วีซ่าประเภทนี้รวม Religious Work stream สำหรับผู้ที่ทำงานให้กับสถาบันศาสนาในออสเตรเลีย (Australian religious institution) แบบ full time ให้ถูกสปอนเซอร์ได้ถึง 2 ปี:

 • ผู้สมัครจะต้องถูกสปอนเซอร์โดยสถาบันศาสนาที่ได้รับการยอมรับเป็น Temporary Activities sponsor (หมายเหตุ: ผู้ทำงานให้ศาสนาที่ตั้งใจจะอยู่ในออสเตรเลียน้อยกว่า 3 เดือน และได้ทำการขอยื่นเรื่องนอกออสเตรเลีย ไม่จำเป็นต้องได้รับการสปอนเซอร์)
 • งานทางศาสนาที่ทำอยู่จะต้องเป็นงานที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ของศาสนา ของสถาบันศาสนาที่สปอนเซอร์มา
 • ผู้ที่ทำงานให้ศาสนาจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและประสบการณ์ในตำแหน่งหรืองานที่รับ
 • วีซ่าตัวนี้สามารถให้อยู่ในออสเตรเลียได้มากที่สุด 2 ปี และมีนโยบายอนุญาตให้ต่อวีซ่าได้อีก 2 ปี (อนุญาตให้อยู่ได้มากที่สุด 4 ปี)

Invited Participant stream ของวีซ่านี้อนุญาตให้ผู้ที่ถูกเชิญให้มาร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยไม่ต้องได้รับการสปอนเซอร์เป็นวีซ่าอยู่ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (unsponsored short-stay entry, up to 3 months)

การขอวีซ่าทั้งหมดต้องทำออนไลน์ผ่าน ImmiAccount และต้องชำระเงินค่ายื่นวีซ่า AUD$ 285

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครดูได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/work

 

Working Holiday Maker (WHM) Visa

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงของ Working Holiday Program เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและชนบทในออสเตรเลีย

โดยการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้ทันที ดังนี้

 • ยกเลิกข้อจำกัดการทำงานของ WHM กับนายจ้างเดิมไม่เกิน 6 เดือน โดยอนุญาตให้ทำเกินกว่า 6 เดือนได้หากผู้ว่าจ้างทำเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์
 • เพิ่มพื้นที่ที่ผู้ถือวีซ่า subclass 462 สามารถทำงานเกษตรและสามารถขอวีซ่า 462 ครั้งที่สองได้ (second 462 visa)

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ หลังจากการประกาศของ Minister Coleman

 • การเพิ่มจำนวนจำกัดของผู้ที่สามารถเข้าร่วม subclass 462 visa program ในแต่ละประเทศ ในแต่ละปี
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ผู้ที่ถือวีซ่า subclass 417 และ 462 เป็นปีที่สอง ที่ทำงานในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลียในช่วงปีที่สองเป็นเวลา 6 เดือน มีสิทธิ์ต่อวีซ่าปีที่สามได้
  • ผู้ที่ถือวีซ่า WHM ครั้งที่สอง จะถูกนับจำนวนงานที่ทำหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 เพื่อจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าครั้งที่สาม

 

การปกป้องผู้ทำงานจากต่างถิ่น

ผู้ว่าจ้างที่ทำผิดกฎหมายต่อผู้อยู่อาศัยชั่วคราว (temporary residents) จะถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายของออสเตรเลีย

ได้มีการแจ้งและให้ข้อมูลกับทาง Department of Home Affairs เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และการละเมิดสิทธิ์ รังแกผู้ถือวีซ่า เช่น ยึดหนังสือเดินทาง ทาง Department ได้รายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเพื่อดำเนินคดีต่อไป

รัฐบาลออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับแรงงานต่างชาติว่าจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยไม่สนใจว่าผู้ทำงานจะเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือไม่ หรือสถานะวีซ่าของเขาจะเป็นแบบไหนก็ตาม

ผู้ถือวีซ่า Working Holiday มีสิทธิ์ถูกต้องในที่ทำงานทุกอย่าง และได้รับการคุ้มครองเหมือนกับผู้ทำงานคนอื่น ๆ ในออสเตรเลียทุกคน

นายจ้างต้องทำตามกฎในที่ทำงานของออสเตรเลีย รวมไปถึงข้อผูกมัดต่อไปนี้:

 • จ่ายผู้ถือวีซ่า Working Holiday ให้ถูกต้องตามอัตราค่าจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน
 • สถานที่ทำงานจะต้องปลอดภัย

สิทธิ์เหล่านี้ไม่สามารถถูกลบล้างได้โดยสัญญาหรือข้อตกลง:

 • อัตราค่าจ้างและสภาพของที่ทำงานถูกตั้งโดยกฎหมายออสเตรเลีย

 

Fair Work Ombudsman (FWO) มีบริการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือฟรีสำหรับผู้ทำงานทุกคน เพื่อช่วยให้เขาเข้าใจสิทธิ์ที่ทุกคนมี

ทาง Department ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทำงานและสิทธิ์แก่ผู้ถือวีซ่าในใบ visa grant notice และยังสามารถตรวจสอบเงื่อนไขของวีซ่าออนไลน์ได้ทุกเวลาบนเว็บไซต์ของ Department

 

Citizenship

Citizenship Program ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการย่นระยะเวลาการดำเนินการ ในช่วงสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคม 2019 80% ของผู้เข้าพิธีเป็นพลเมือง รอน้อยกว่า 3 เดือน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอเป็นพลเมือง สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Department of Home Affairs www.homeaffairs.gov.au ‘Become an Australian Citizen’

 

การเปลี่ยนแปลงในการให้บริการลูกค้าและการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเคสการขอย้ายถิ่นฐาน

เว็บไซต์ใหม่ www.homeaffairs.gov.au ถูกปรับปรุงให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานและหาข้อมูลได้ผ่านทางอุปกรณ์ดิจิตอลทุกที่ทั่วโลก

ImmiAccount เป็นประตูหน้าบ้าน ‘front door’ ที่จะเข้าสู่การให้บริการออนไลน์และทำให้ลูกค้าหรือผู้นำชุมชน ครอบครัว หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้า สามารถทำธุรกรรมดิจิตอลได้หลายอย่าง เช่น สมัครวีซ่าออนไลน์ นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพด้วย:

 • การอัพโหลดเอกสารที่ง่ายขึ้น - ลูกค้าสามารถอัพโหลดเอกสารได้ทีละเยอะ ๆ
 • มองเห็นระยะเวลาการดำเนินการ – ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการวีซ่า

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online

คำถามเกี่ยวกับแต่ละเคส ควรจะถูกส่งผ่าน ImmiAccount ของลูกค้า หากไม่สามารถทำได้ กรุณาติดต่อ Global Service Centre 131 881
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01 ส.ค. 2019
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State