การสำรวจสำมะโนประชากรออสเตรเลีย 5 ปีมีครั้ง, 10 ส.ค. 2021 นี้

เผยแพร่เมื่อ 10 ส.ค. 2021 ผู้เขียน

การสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำทุก ๆ 5 ปี เป็นภาคบังคับที่ทุกครัวเรือนจะต้องเข้าร่วม โดยจะทำการสำรวจข้อมูลผู้ที่พักอาศัยในครัวเรือนในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2021 สามารถกรอกข้อมูลทางออนไลน์ที่ www.census.abs.gov.au หรือ แบบฟอร์มกระดาษ ที่ถูกจัดส่งไปยังบ้านของคุณ

 

เกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร

ทุก ๆ 5 ปี สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย(Australian Bureau of Statistics; ABS) จะทำการสำรวจสำมะโนประชากรโดยการนับจำนวนครัวเรือนและประชากรทุกคนในประเทศออสเตรเลีย สำหรับแบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากรจะถามคำถามเกี่ยวกับ อายุของท่าน ประเทศกำเนิด ศาสนา บรรพบุรุษ ภาษาที่ใช้ที่บ้าน การงาน และการศึกษา โดยจะนับรวมทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนในคืนวันที่ 10 สิงหาคม 2021 ซึ่งรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนชั่วคราวและเด็กทารกทุกคนด้วย

 

“กำหนดสำรวจสำมะโนประชากรคืนวันที่ 10 สิงหาคม 2021”

 

สำมะโนประชากรมีความสำคัญอย่างไร?

ข้อมูลสำมะโนประชากรจะช่วยให้รัฐบาลออสเตรเลีย หน่วยงานภาคธุรกิจ และองค์กรไม่หวังผลกำไร สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขนส่ง โรงเรียน การดูแลสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจ ซึ่งมีส่วนช่วยในการวางแผนการให้บริการท้องถิ่น สำหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ยกตัวอย่างเช่น..

 • Royal Flying Doctor Service ได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในการตัดสินใจว่าบริการสุขภาพอะไรบ้างที่จำเป็นในชนบทและพื้นที่ห่างไกล
 • Crime Stoppers ใช้ข้อมูลในการปล่อยแคมเปญป้องกันเพื่อช่วยให้ชุมชนมีความปลอดภัย

 

20210810 2021census letter

 

ใครบ้างที่ต้องกรอกแบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากร?

การกรอกแบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากรเป็นสิ่งที่ต้องทำ ทุกคนที่อยู่ในบ้านของตนในคืนวันสำรวจ(Census night) จะต้องถูกนับรวมเข้าไปด้วย รวมไปถึงเด็กทารกและผู้มาเยี่ยมเยียน คุณควรกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสิ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในคืนวันสำรวจ

ทุกคนที่อยู่ในออสเตรเลียต้องกรอกแบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากร รวมถึง

 • ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทต่าง ๆ
 • นักท่องเที่ยว
 • นักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

ผู้ที่ไม่ต้องทำการกรอกฟอร์ม ได้แก่:

 • พลเมืองออสเตรเลียที่ไม่ได้อยู่ในออสเตรเลียในคืนวันสำรวจ
 • ทูตต่างประเทศ และครอบครัวของเขาที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

 

ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ หรือบุคคลใดทั้งสิ้น โดยผู้อื่นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้จากการให้ข้อมูลสำรวจสำมะโนประชากรของตัวเอง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว

 

20210810 2021census letter

 

วิธีการยื่นแบบสำรวจสำมะโนประชากร

สามารถกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรได้ 2 ช่องทาง ทางออนไลน์ และ แบบฟอร์มกระดาษ โดยสามารถเริ่มกรอกข้อมูลได้ทันทีที่ทราบจำนวนสมาชิกที่อยู่ครัวเรือนของท่านในคืนวันสำรวจ (10 ส.ค. 2021)

 

20210810 2021census how to 2

 

 1. ครัวเรือนส่วนใหญ่จะได้รับจดหมายที่ระบุขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากรแบบออนไลน์ โดยในจดหมายจะระบุหมายเลขสำรวจเฉพาะของท่าน (Census number) พร้อมแจ้งรหัสชั่วคราวให้ท่านทราบ ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.census.abs.gov.au เมื่อได้รับจดหมายแจ้งขั้นตอนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2021 แต่หากท่านประสงค์จะยื่นเป็นแบบฟอร์มกระดาษ ท่านสามารถติดต่อหน่วยบริการโทรศัพท์อัตโนมัติในการขอแบบฟอร์มกระดาษได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 1800 130 250 กรณีนี้ท่านต้องเตรียมหมายเลขสำรวจ 16 หลักที่มีระบุอยู่ในจดหมายสำรวจสำมะโนประชากรของท่านไว้ให้พร้อม
 2. บางครัวเรือนอาจได้รับแบบฟอร์มกระดาษ กรณีนี้รวมถึงนักเรียนต่างชาติและผู้มาเยี่ยมเยือนชั่วคราวที่พักอาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆเช่น โรงแรม แคมป์ หรือหอพักนักเรียน เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มกระดาษเสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มดังกล่าวคืนให้เราผ่านซองจดหมายจ่ายล่วงหน้าที่แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มกระดาษ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะยื่นแบบออนไลน์แทน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลขั้นตอนที่มีระบุอยู่ในแบบฟอร์มแล้วได้เช่นกัน

แบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากรมีเพียงภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น ท่านสามารถขอความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มได้จากสมาชิกในครอบครัวหรือจากเพื่อนของท่าน นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อขอความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน

 

20210810 2021census how to

 

 

หากไม่ทำแบบสำรวจสำมะโนประชากรจะเป็นอะไรมั้ย

ถ้าคุณทำแบบสำรวจสำมะโนประชากรไม่เสร็จสิ้น มีโทษปรับวันละ $222 ดอลลาร์ออสเตรเลีย  และหากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก็จะมีโทษปรับสูงสุดที่ $2,220 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

 

ช่องทางการขอความช่วยเหลือ

 • แบบตัวต่อตัว สามารถดูสถานที่ได้ที่ census.abs.gov.au/findus
 • ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 1800 512 441  (ภาษาอังกฤษ)
 • หากต้องการล่ามเป็นภาษาไทย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานแปลและล่าม (TIS National) ได้ที่เบอร์ 131 450

 

 

ที่มาและข้อมูลประกอบ: https://www.census.abs.gov.au/

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 ส.ค. 2021
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State