การบินไทยแจงข้อบังคับในการนำผงต่างๆขึ้นเครื่อง เพื่อสอดคล้องตามรัฐบาลออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ 10 ก.ย. 2018 ผู้เขียน

การบินไทยได้แจ้งข้อมูลสำคัญแก่ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศออสเตรเลีย เกี่ยวกับกฎข้อบังคับในการนำผงประเภทต่างๆขึ้นเครื่อง ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2018 เป็นต้นไป ตามกฎการตรวจเช็คความปลอดภัยของสนามบินในออสเตรเลีย โดยผู้โดยสารจะต้องสำแดงวัตถุชนิดผงที่ถือขึ้นเครื่องในจุดคัดกรองผู้โดยสาร(ตัวอย่างเช่น แป้ง น้ำตาล กาแฟที่บดแล้ว เครื่องเทศ นมผง นมผงสำหรับเด็ก(baby formula) หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น)

 

20180909-powder-restrictions-info

 

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ homeaffairs.gov.au จากรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนด ข้อจำกัดเกี่ยวกับการพกวัตถุประเภท ผง ของเหลว สเปรย์อัดความดัน และเจล ที่ท่านจะสามารถนำขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศ(International flights) ไว้ดังนี้..

ปริมาณที่สามารถถือติดตัวได้

- ไม่จำกัดปริมาณสำหรับ ผงอินทรีย์(organic powder) เช่น อาหาร หรือนมผงสำหรับเด็ก
- มีการจำกัดปริมาณสำหรับ ผงอนินทรีย์(inorganic powder) เช่น เกลือ แป้งฝุ่น(talcum powder) และทราย
- ผงอนินทรีย์จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์(container) ปริมาณไม่เกิน 350 มิลลิลิตร น้ำหนักไม่เกิน 350 กรัม จำกัดต่อ 1 คน
- ไม่อนุญาตให้ถือบรรจุภัณฑ์ที่มีผงอนินทรีย์ปริมาณทั้งหมดรวมกันเกิน 350 มิลลิลิตร แม้ว่าตัวผงจะมีปริมาณไม่เกิน 350 มิลลิลิตรก็ตาม
- ไม่มีข้อกำหนดจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ แต่บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 350 มิลลิลิตร

ณ จุดตรวจสัมภาระ ผู้โดยสารจะต้องแสดงวัตถุชนิดผงให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแยกต่างหาก แต่ไม่ต้องใส่ถุงซีลเหมือนกับของเหลว

 

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการตรวจสัมภาระมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?

เมื่อถึงจุดตรวจสัมภาระสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ นอกจากจะต้องสำแดงของเหลว, สเปรย์อัดความดัน, และเจลแล้ว จะต้องสำแดงวัตถุชนิดผงที่ถือขึ้นเครื่อง โดยวางไว้ในถาดเพื่อเอกซเรย์

อะไรบ้างที่เป็น inorganic powder?

Inorganic powder หรือ ผงอนินทรีย์ เป็นผงที่ไม่มีส่วนประกอบที่มาจากสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างที่เห็นโดยทั่วไปได้แก่ เกลือ เกลือขัดผิว(salt scrub), ทราย แป้งฝุ่นบางประเภท(some talcum powders), แป้งดับกลิ่นบางประเภท(some powdered deodorants), แป้งใส่เท้าบางประเภท(foot powders), และผงซักฟอกหรือผงทำความสะอาด

อะไรบ้างที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้?

ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่จะอนุญาติให้ถือ:
- ผงอินทรีย์ทุกประเภท
- นมผงสำหรับเด็กทารก
- ยา ทั้งที่มีใบสั่งยา และไม่มี รวมไปถึงอาหารพิเศษ(special dietary products) และของใช้อื่น ๆ ที่แพทย์สั่งที่จำเป็นต้องใช้ในขณะเดินทาง ผู้โดยสารควรพกหลักฐานของวัตถุนั้น ๆ เช่น จดหมายรับรองจากแพทย์
- อาหารชนิดผง กาแฟ ผงโปรตีน แป้ง เครื่องเทศ น้ำตาล Epsom salt, และเครื่องสำอางส่วนใหญ่
- อัฐิ

สามารถถือของที่ซื้อจาก duty free ในออสเตรเลียได้มั้ย?

ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานการซื้อและของจะต้องไม่ถูกแกะออกมาจากถุงซีล(ที่ duty free ห่อให้)

มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการถือของเหลว สเปรย์อัดความดัน หรือเจลขึ้นเครื่องมั้ย?

ไม่มี ยังคงมีข้อห้ามเรื่องปริมาณการพกสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่องระหว่างประเทศ

จะทำอย่างไร เมื่อพกวัตถุชนิดผงเกินปริมาณที่กำหนด?

ผู้โดยสารไม่ได้รับผลใด ๆ จากการสำแดงวัตถุชนิดผงที่เกินข้อกำหนด หากรู้ว่าพกเกินข้อกำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสัมภาระ, เก็บไว้ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง(checked baggage), มอบให้แก่คนอื่น, หรือส่งพัสดุถึงตัวเอง

 

ที่มา: www.thaiairways.com - "Australia’s Powder Restrictions"

MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State