Translink รองรับการจ่ายเงินด้วย Smart Ticketing แล้วทุกเส้นทาง Airtrain, Queensland Rail (SEQ) และ G:link

เผยแพร่เมื่อ 02 มี.ค. 2023 ผู้เขียน

Translink เปิดระบบชำระค่าโดยสารแบบใหม่ Smart Ticketing สามารถใช้บัตรเครดิต เดบิต หรือสมาร์ทดีไวซ์ที่เป็น Visa, Mastercard และ American Express จ่ายค่าโดยสารได้โดยตรงกับ Airtrain, Queensland Rail (SEQ) และ G:link ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2023 ที่ผ่านมา โดยระบบนี้สามารถใช้ได้ทุกสถานีและทุกเส้นทาง

 

หลังทดสอบมาได้ซักพักในบางสถานีกับระบบจ่ายเงินค่าโดยสารผ่านบัตรและสมาร์ทดีไวซ์ contactless payment ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา Translink ได้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในทุกสถานีและทุกเส้นทางของ Airtrain, Queensland Rail (SEQ) และ G:link แล้ว โดยผู้โดยสารสามารถสังเกตเห็นได้จากเครื่องชำระค่าโดยสารแบบใหม่เป็นสีชมพู รองรับบัตรเครดิต เดบิต หรือสมาร์ทดีไวซ์ที่เป็น Visa, Mastercard และ American Express แตะที่เครื่องในตอนขึ้นและลงด้วยบัตรหรือดีไวซ์อันเดียวกัน 

ผู้โดยสารแบบ Concession สามารถใช้ Smart Ticketing ได้หรือยัง? ..และรถบัส เรือเฟอร์รี่ ใช้ได้หรือไม่?

กลุ่ม Concession ยังไม่สามารถใช้ระบบจ่ายเงินโดยตรงกับ Smart Ticketing ได้ในขณะนี้.. ผู้โดยสารที่จ่ายค่าโดยสารแบบ Concession เช่น นักเรียน หรือ ผู้สูงอายุ ยังคงต้องใช้บัตร go card สำหรับจ่ายค่าโดยสารอยู่ รวมไปถึงบริการขนส่งรูปแบบอื่นที่ยังไม่เปิดใช้ระบบ Smart Ticketing เช่น รถบัส หรือ เรือข้ามฟาก โดยจะรองรับให้ใช้งานได้ในอนาคตอันใกล้นี้

20230203 translink smartticketing 04

Smart Ticketing project

 

สามารถใช้ go card กับ Airtrain, Queensland Rail (SEQ) และ G:link ได้อยู่หรือไม่?

ผู้โดยสารด้วยรถไฟด้วยระบบใหม่ Smart Ticketing ยังสามารถใช้บัตร go card ชำระค่าบริการได้เหมือนเดิม

20230203 translink smartticketing 02

 

วิธีใช้ Smart Ticketing

1. ใช้บัตรหรือดีไวซ์เพียงอันเดียว
2. แตะตอนขึ้นและลงด้วยบัตรหรือดีไวซ์นั้น ๆ (อันเดียวกัน)
3. ใช้กับเครื่อง Smart Ticketing สีชมพู (ที่มีลวดลายงานศิลป์ ‘The Connecting Thread’ โดยเป็นสีชมพูของดอก Cooktown Orchid ดอกไม้ประจำรัฐควีนส์แลนด์)

20230203 translink smartticketing 05

 

 

รายละเอียด: https://translink.com.au/about-translink/projects-and-initiatives/smart-ticketing

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 มี.ค. 2023
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State