แถลงการณ์จากอิมมิเกรชั่น ยกเลิกวีซ่า 457, การสมัครพลเมือง, 6 มิ.ย. 2018

เผยแพร่เมื่อ 21 มิ.ย. 2018 ผู้เขียน
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน MaBrisbane ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาในฐานะตัวแทนของชุมชนไทยในควีนส์แลนด์ร่วมกับทางอิมมิเกรชั่นฯ (Department of Home Affairs) จัดการแถลงการณ์เกี่ยวกับการสรุปข้อมูลภาพรวมของทางกระทรวงฯ รวมไปถึงเรื่องวีซ่าและนโยบายการรับคนเข้าเมืองล่าสุดของประเทศออสเตรเลีย เราไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในงานสัมมนาครั้งนี้..
 

ไฮไลท์ของปี 2016 – 2017 ที่ผ่านมา

ในช่วงปี 2016 – 2017 ทางหน่วยงานได้:

 • ช่วยเหลือผู้เดินทางระหว่างประเทศทางอากาศและทะเล 43.7 ล้านคน
 • ยึดสารเสพติดและสารตั้งต้นกว่า 15 ตัน
 • อนุมัติวีซ่าชั่วคราว(temporary visa) 8.4 ล้านเคส
 • ประมวลนักท่องเที่ยว 24.3 ล้านคนผ่านระบบอัตโนมัติ
 • รับการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมน่าสงสัย(suspicious report) โดยเฉลี่ย 328,662 รายการต่อวัน
 • รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์(cyber incident) 47,000 เคส
 • มอบ citizenship ให้กับ 137,750 คน

 

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (grants)

 • รัฐบาลจะมอบเงิน 30 ล้านเหรียญสนับสนุนโครงการ Safer Communities Fund เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนา (racial or religious intolerance)
 • รัฐบาลจะลงทุนเพิ่มอีก 5 ล้านเหรียญในโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม โดยจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานในการปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนออสเตรเลีย ที่เป็นสังคมแบบหลายเชื้อชาติ
 • สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสนับสนุนของรัฐบาลได้ที่ www.grants.gov.au

 

การเปลี่ยนแปลงของวีซ่า 457

ตั้งแต่ มี.ค. 2018 วีซ่า 457 ได้ถูกยกเลิกและถูกแทนที่ด้วยวีซ่าตัวใหม่Temporary Skills Shortage (TSS)

TSS มีแบบระยะสั้น(Short-Term) ไม่เกิน 2 ปี และแบบระยะกลาง(Medium-Term) ไม่เกิน 4 ปี

การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อ:

 • ปรับปรุงวีซ่าความสามารถเฉพาะ(skilled visa programs) ให้มุ่งเน้นไปยังความสามารถในสาขาอาชีพที่ออสเตรเลียขาดแคลน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และการปรับตัวเข้าสังคมของผู้ถือวีซ่านี้ (skilled migrants)
 • สร้างความมั่นใจว่าคนออสเตรเลียมีโอกาสได้งานก่อน ในขณะเดียวกัน ธุรกิจก็หาพนักงานได้ตรงตามความต้องการจริง ๆ (genuine skills needs) วีซ่า 457 เป็นเพียงตัวช่วยการขาดแคลนแรงงานของออสเตรเลีย ไม่ใช่วีซ่าที่จะมาทดแทนแรงงานในออสเตรเลียอย่างถาวร (The subclass 457 programme is a supplement to, not a substitute for, the Australian workforce)

 

การเป็นพลเมือง (citizenship)

รัฐบาลได้ยื่นเรื่องเสนอในการปรับปรุงการสมัครเป็นพลเมือง โดยเพิ่มเงื่อนไขดังนี้:

 • ผู้สมัครต้องสอบภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มระยะเวลาในการเป็นpermanent residence
 • ปรับปรุงข้อสอบการเป็นพลเมือง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีความตั้งใจที่จะยอมรับ Australian Values และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนออสเตรเลียและปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครต้องเซ็นAustralian Values Statement
ณ วันนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้รับการยอมรับในสภา หากคุณทำการยื่นเรื่องขอ เคสของคุณจะถูกพิจารณาภายใต้กฎปัจจุบัน (existing rules)

ทางหน่วยงานพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตรวจเอกสารให้รวดเร็วที่สุด แต่จำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นสูงอย่างฉับพลันเมื่อปลายปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของเรายังคงต้องระวังในเรื่องการยืนยันตัวบุคคลอย่างรอบคอบ คุณสามารถตรวจสอบอัพเดทระยะเวลาดำเนินการในการยื่นเรื่องขอเป็นพลเมืองได้บนเว็บไซต์ของเรา

 

..นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทาง อิมมิเกรชั่นฯ แจ้งกับทางทีมงานของเราภายในงาน โดยหลายเรื่องที่ทุกคนอยากทราบทางกระทรวงฯก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งอยู่ในระหว่างหารือกันอยู่ในสภา โดยเฉพาะเรื่อง citizenship และวีซ่าประเภท permanent resident ที่ทุกคนกำลังรอคำตอบอยู่ โดยหวังว่าในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันที่ปรับนโยบายประจำปีเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น :)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.homeaffairs.gov.au/

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 มิ.ย. 2018
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State