ข้อแนะนำการพกพาแบตเตอรี่สำรอง(Power Bank)ขึ้นเครื่องบิน

เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ย. 2014 ผู้เขียน

หลายท่านคงสังเกตเห็นป้ายห้ามนำสิ่งของอันตรายขึ้นเครื่องกันมาบ้าง ในตอนเช็คอินที่สนามบิน หนึ่งในสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือเรื่องของ “แบตเตอรี่สำรอง” (Spare batteries, Power bank) แบตเตอรี่สำรองนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับใครหลายคน ในยุคสมัยที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะท่านที่กังวลเรื่องการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้บนเที่ยวบินที่มีการเดินทางระยะไกล ดังเช่น บริสเบน-กรุงเทพฯ เป็นต้น

แต่ถึงอย่างไรก็ดี เจ้าสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นกับอากาศยานได้ ทางสายการบินต่าง ๆ จึงต้องตั้งป้ายเตือนเอาไว้

โดยได้มีการตั้งข้อบังคับเพื่อควบคุมความปลอดภัยให้กับเที่ยวบินต่าง ๆ และการผ่อนผันประเภทที่สามารถให้นำขึ้นเครื่องได้ ออกโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA (International Air Transport Association) ในเรื่องสิ่งของที่เป็นอันตราย และไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ รวมถึงของบางชนิดที่มีการผ่อนปรนอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ แต่มีการควบคุณขนาดและปริมาณ อย่างแบตเตอรี่สำรอง ที่เรากำลังพูดถึงเป็นต้น

ในบริษัทการบินส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้นำแบตเตอรี่โหลดลงใต้ท้องเครื่องได้ และมีข้อห้ามอย่างเคร่งครัด เนื่องมาจากแบตเตอรี่เหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดการลัดวงจร เป็นอันตรายทำให้เกิดไฟไหม้ และทำให้ยากต่อการควบคุม ดังนั้นจึงอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้เท่านั้น ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดไม่เกินตามที่ IATA กำหนด แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละสายการบิน จะตั้งกฎเกณท์ไว้ที่จำนวนและปริมาณเท่าไหร่

1311-tg-powerbank

สำหรับนโยบายของการบินไทยในการอนุญาตให้นำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบินดังนี้..

  1. แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่
    • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
    • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
    • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
  2. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

 

ดังนั้นสรุปก็คือ.. แบตเตอรี่สำรอง หรือ Power Bank หากเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทยสามารถเอาขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โหลดลงใต้ท้องเครื่องพร้อมกระเป๋าเดินทาง โดยต้องมีความจุไม่เกิน 32,000 mAh หรือ 160 Wh และหากแบตเตอรี่ที่เกิน 20,000 mAh หรือ 100 Wh ให้เอาขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน

สำหรับเที่ยวบินของบริษัทการบินอื่นนอกเหนือจากการบินไทย ให้ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละสายการบินนั้น ๆ ว่ามีข้อกำหนดอย่างไร.. Qantas(รายละเอียด), Cathay Pacific(รายละเอียด) เป็นต้น

 

..ทีนี้เพื่อน ๆ ก็คงทราบแล้วว่า.. แบตเตอรี่สำรองนั้นสามารถเอาขึ้นเครื่องได้หรือไม่ ตอนนี้เราก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการดูหนัง ฟังเพลง หรือทำงานบนเครื่องได้โดยไม่ต้องกลัวแบตฯหมดอีกต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:

thaiairways.com.au - "THAI's policy to allow spare batteries in carry-on baggage "

iata.org - "International Air Transport Association (IATA)"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02 มิ.ย. 2017
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State