การบินไทยขยายระยะเวลาโปรโมชั่น EOFY Fares 2018, หมดเขต 24 ก.ค.'18

เผยแพร่เมื่อ 08 ก.ค. 2018 ผู้เขียน

THAI's End Of Financial Year Sale to Thailand Asia Europe Now Extended!

Book by: 24 Jul '18
Travel to Thailand, Asia and Europe: Now until 30 Nov '18 and from 16 Jan to 30 Apr '19 for Economy Class; travel now until 30 Apr '19 Royal First and Royal Silk Business Class.
Blackout period: 1 Dec '18 - 15 Jan '19 Economy Class

Economy Class Seasonality:
Thailand and Asia
Low Season departures from Australia: 15 Jun 18 - 30 Nov 18 and 16 Jan 19 - 30 Apr 19
Europe
Low Season departures from Australia: 15 Jun 18 - 19 Jun 18, 12 Jul 18 - 30 Nov 18 and 16 Jan 19 - 30 Apr 19
High Season departures from Australia: 20 Jun 18 - 11 Jul 18

Get a quote or check details: https://mabris.co/2u0hpP6


 

การบินไทยขยายระยะเวลาโปรโมชั่น EOFY: End Of Financial Year 2018 ไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2018 เที่ยวบินราคาพิเศษเดินทางจาก ออสเตรเลีย ไปยัง ประเทศไทย, เอเชีย หรือ ยุโรป

สำรองที่นั่งก่อน: 24 กรกฎาคม 2018

ช่วงระยะเวลาสำหรับเดินทางไปยังประเทศไทย, เอเชีย และยุโรป:
ที่นั่งชั้นประหยัด เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 30 พ.ย.18 และ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2019
ที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - 30 เม.ย. 2019

ช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้: 1 ธ.ค. 2018 - 15 ม.ค. 2019 (สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด)

ช่วงฤดูการเดินทางสำหรับที่นั่งชั้นประหยัดเพื่อเช็คราคา:
ประเทศไทย และ เอเชีย
Low Season เดินทางจากออสเตรเลีย: 15 มิ.ย. 2018 - 30 พ.ย. 2018 และ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2019
ยุโรป
Low Season เดินทางจากออสเตรเลีย: 15 - 19 มิ.ย. 2018, 12 ก.ค. - 30 พ.ย. 2018 และ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. 2019
High Season เดินทางจากออสเตรเลีย: 20 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2018

สำรองที่นั่งและอ่านรายละเอียดได้ที่: https://mabris.co/2u0hpP6

 

20180708-tg-eofy-from-sydney

 

ที่มา: thaiairways.com.au - "EOFY Promotional Fares 2018"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08 ก.ค. 2018
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State