แสดงรายการไอเท็มด้วยแท็กคำค้น (Tag): "Boxing Day"

Boxing Day หรือวันเปิดกล่องของขวัญ เป็นวันหลังจากวันคริสต์มาส ซึ่งมีธรรมเนียมปฎิบัติในการมอบของขวัญให้กับผู้รับใช้ เหล่าพ่อค้าแม่ค้า หรือกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดขึ้นในประเทศสหรัฐอมเริกา แคนาดา อังกฤ...