สถาบันสอนภาษาในควีนส์แลนด์

เผยแพร่เมื่อ 30 มิ.ย. 2013 ผู้เขียน

ภาษาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะ ยิ่งถูกใช้บ่อย ยิ่งพัฒนาได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ดังนั้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมย่อมเป็นสิ่งจำเป็น ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร จึงเป็นประเทศที่เหมาะสมประเทศหนึ่ง อีกทั้ง ออสเตรเลียประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื่อชาติ และวัฒนธรรม ผู้คนจากต่างแดนจึงเป็นที่คุ้นเคยของชาวออสเตรเลีย

พื้นฐานภาษาที่แตกต่าง และจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกันของผู้เรียนจะไม่ถูกละเลยที่ออสเตรเลีย ไม่ว่าพื้นฐานทางภาษาของนักเรียนอยู่ในระดับไหน  หลักสูตรที่ถูกพัฒนามาอย่างเป็นระบบ จะ ตอบโจทย์ทางการศึกษาให้กับนักเรียนเสมอ การศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน เช่น

  • General English เป็นการพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ โดยเน้นไปที่การการพูดและการฟังเป็นหลัก
  • English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับ ปริญญา หรือระดับวิชาชีพ มีการเน้นในหลักการเขียน และคำศัพท์ต่างๆมากขึ้น
  • English for Specific Purposes เป็นหลักสูตรเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การท่องเที่ยว การบิน เป็นต้น
  • Secondary School Preparation เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศึกษาต่อในระดับมัธยม
  • Examination Preparation เพื่อเตรียมสอบ ในการทดสอบภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น IELTS, TOEFL

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS) ในควีนส์แลนด์

Viva college    http://www.vivacollege.com/
Embassy CES    http://www.embassyces.com/schools/brisbane.aspx
Langports English Language College    http://www.langports.com/
Australian Language School    http://www.ihbrisbane.com.au/
ILSC  Australia    http://www.ilsc.com.au/english/australia/learn-english-brisbane-sydney.aspx
Navitas English    http://www.navitas.com/academic_brisbane_nvt.html
Browns English Language School    http://www.brownsels.com.au/
Shafston    http://www.shafston.edu/
English Unlimited     http://englishunlimited.com.au/home.php

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 ก.ย. 2014
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State