ตอบกลับ: ห้องว่าง Morningside

หมายเหตุ: คุณโพสต์ข้อความในฐานะ 'ผู้มาเยือน' คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความหรือลบได้

กรุณาตอบคำถาม โดยพิมพ์เป็นตัวเลข

X

ประวัติหัวข้อของ:

แสดงรายการย้อนหลังสูงสุด 6 โพสต์ - (ล่าสุด)

  • Mel
18 ก.ค. 2016 14:34
ห้องว่าง Morningside

Mornigside station- looking for a female (second room 2people)

Hello We're looking for a female

It's a spacious second room (2 people)

There're single bed,desks,chair

$110 (per week,per person) 2 weeks notice, 2 weeks bond

Available : 24 July

It includes all the bills(electricity,water fees, internet)

It takes 30sec to Morningside station

House is fully furnished, clean and tidy

So we are looking for clean, tidy, respect and

friendly housemates come to have a look!!

If you would like to know further information,

Plz send me a text Thanks.

0403 575 680 (Korean,English)

Kakao talk ID : kory2801

LINE: kory2801