ตอบกลับ: ห้องพักว่าง Urbanest, Southbank

หมายเหตุ: คุณโพสต์ข้อความในฐานะ 'ผู้มาเยือน' คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความหรือลบได้

กรุณาตอบคำถาม โดยพิมพ์เป็นตัวเลข

X

ประวัติหัวข้อของ: ห้องพักว่าง Urbanest, Southbank

แสดงรายการย้อนหลังสูงสุด 6 โพสต์ - (ล่าสุด)

  • Kam Fangarom
19 ก.พ. 2015 01:16
ห้องพักว่าง Urbanest, Southbank

Looking for someone to take over my lease..

Starting from 9th March 2015
(Contract ends the end of June 2015, with an option to extend the lease)

Rent: $280 / week
Bond: $1120


• Single ensuite in 5 person standard apartment. Each room is single occupancy with its own private ensuite bathroom, air conditioning, wireless internet and is fully furnished. Apartment features a large shared kitchen/dining room.

• Utilities included in the rent : Water, Electricity and Internet (15 GB/Month)

For more info, message me at:

0422834703,
princess_ftlouie@hotmail.com