พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย กรุงแคนเบอร์รา, 29 ต.

  • MaBrisbane
  • รูปประจำตัวของ MaBrisbane ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออฟไลน์
  • ผู้ดูแลบ้าน
  • ผู้ดูแลบ้าน
เพิ่มเติม
03 ธ.ค. 2016 21:48 #731 โดย MaBrisbane
"เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับชุมชนไทย ในกรุงแคนเบอร์ราและสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนไทยและนักศึกษาไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้กล่าวถวายความอาลัยขอให้คนไทยน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะเรื่องการทำความดี การอยู่อย่างพอเพียง การรู้รักสามัคคี ความปรองดอง และการรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่ ไปปฏิบัติและปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

หลังจากนั้น ผู้แทนจากชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราได้ร่วมกล่าวถวายความอาลัย ผู้แทนจากนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในออสเตรเลียได้อ่านกลอนถวายความอาลัย และผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้หลักการทรงงานของพระองค์ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนไทยที่มีวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริ และลงมือทำด้วยตัวเอง

ต่อมา ชุมชนไทยได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 3 นาที และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายหลังพิธีการเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมได้ถวายดอกไม้เพื่อสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ 250 คน

ภายในงาน ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การขับร้องเพลงประสานเสียง โดยกลุ่มนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) และมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา (University of Canberra) ในบทเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” และ “ของขวัญจากก้อนดิน” การฉายวิดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และกิจกรรมถวายความอาลัยโดยชุมชนไทยในรัฐต่าง ๆ ของออสเตรเลีย การเขียนปณิธานความดีเพื่อถวายแด่ “พ่อหลวง” นิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์ที่วาดโดยชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์รา นิทรรศการพระบรมราโชวาท และการถวายความอาลัยของนักเรียนทุนรัฐบาลในรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลีย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก"

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา