เชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่วัดธัมมธโร, ๒

  • MaBrisbane
  • รูปประจำตัวของ MaBrisbane ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออฟไลน์
  • ผู้ดูแลบ้าน
  • ผู้ดูแลบ้าน
เพิ่มเติม
03 ธ.ค. 2016 21:21 #728 โดย MaBrisbane
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดธัมมธโร

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในกรุงแคนเบอร์ราและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา (80 Archibald Street, Lyneham, Canberra, ACT 2602)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา
เวลา ๑๐.๔๕ น. - พระสงฆ์รับบิณฑบาทในบริเวณวัด
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- พิธีทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- รับประทานอาหารร่วมกัน