การถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 14 ต.ค. 59

  • MaBrisbane
  • รูปประจำตัวของ MaBrisbane ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออฟไลน์
  • ผู้ดูแลบ้าน
  • ผู้ดูแลบ้าน
เพิ่มเติม
23 พ.ย. 2016 17:04 #724 โดย MaBrisbane
"เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เปิดสมุดลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับผู้แทนประเทศเจ้าบ้านและคณะทูตานุทูต ระหว่างวันที่ 14 – 21 ตุลาคม 2559 และสำหรับชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีบุคคสำคัญต่าง ๆ มาร่วมลงนามถวายความอาลัย ได้แก่ ฯพณฯ เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ (H.E. General the Honourable Sir Peter Cosgrove) ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา ได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัย ในช่วงเช้าของวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และเจ้าหญิงอังเกลิกา ลาตูฟูอิเปกา ตูกูอาโฮ (H.R.H. Princess Angelika Latufuipeka Tuku’aho) เอกอัครราชทูตตองกาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เสด็จมาลงนามถวายความอาลัย พร้อมทั้งเชิญพระราชสาส์น จำนวน 2 องค์ จากสมเด็จพระราชาธิบดีตูปูที่ 6 แห่งราชอาณาจักรตองกา พระราชบิดา ถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความเสียพระราชหฤทัย นอกจากนี้ ยังมีเอกอัครราชทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียและองค์การระหว่างประเทศมาร่วมลงนามถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่อง

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้นำหัวหน้าสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ร่วมลงนามถวายความอาลัย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมเพรียงกัน"สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา