พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

  • MaBrisbane
  • รูปประจำตัวของ MaBrisbane ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออฟไลน์
  • ผู้ดูแลบ้าน
  • ผู้ดูแลบ้าน
เพิ่มเติม
23 พ.ย. 2016 16:52 #723 โดย MaBrisbane
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในกรุงแคนเบอร์ราและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา (80 Archibald Street, Lyneham, Canberra, ACT 2602)

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา
เวลา ๑๐.๔๕ น. - พระสงฆ์รับบิณฑบาทในบริเวณวัด
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- พิธีทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- รับประทานอาหารร่วมกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา