รองกระทรวงการต่างประเทศและคณะ เข้าพบหารือกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศฯออสเตรเลีย, 22 ก.ย.

  • MaBrisbane
  • รูปประจำตัวของ MaBrisbane ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออฟไลน์
  • ผู้ดูแลบ้าน
  • ผู้ดูแลบ้าน
เพิ่มเติม
13 ต.ค. 2016 10:44 - 13 ต.ค. 2016 11:06 #687 โดย MaBrisbane
นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตกลงด้านการกระจายเสียงกับประเทศยุทธศาสตร์

"ในช่วงเช้าของวันที่ 22 กันยายน 2559 นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตกลงด้านการกระจายเสียงกับประเทศยุทธศาสตร์

คณะได้เข้าพบหารือกับนาย Jon Philp อธิบดีกรมการกงสุลและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ของกรมดังกล่าว เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในการให้ความช่วยเหลือพลเมืองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในต่างประเทศ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชม Crisis Center ของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย

หลังจากนั้น รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้เข้าพบหารือกับนาย Rob Tranter อธิบดีกรมการทูตสาธารณะ การสื่อสาร และทุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของกรมการทูตสาธารณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย

การดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กรมสารนิเทศดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวนอกประเทศสมาชิกอาเซียน"

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

Last edit: 13 ต.ค. 2016 11:06 by MaBrisbane.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา