งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ครั้งที่ 14, 11 ก.ย. 59

  • MaBrisbane
  • รูปประจำตัวของ MaBrisbane ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออฟไลน์
  • ผู้ดูแลบ้าน
  • ผู้ดูแลบ้าน
เพิ่มเติม
13 ต.ค. 2016 09:37 - 13 ต.ค. 2016 09:44 #684 โดย MaBrisbane
"เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย (Thai Food & Cultural Festival) ครั้งที่ 14 ภายในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญของกรุงแคนเบอร์รา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวไทย ผลิตภัณฑ์ของไทย และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความนิยมไทยในออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กำหนด ธีมงาน คือ “ผ้าไหมไทย” (A Celebration of Thai Silk) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์และส่งเสริมงานทอผ้าไหมจนเป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบไปทั่วโลก

งานเทศกาลไทยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คณะทูตานุทูต นักธุรกิจ สื่อมวลชนท้องถิ่นทั้งไทยและออสเตรเลีย และ Friends of Thailand เข้าร่วมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 6,000 คน ตลอดทั้งวัน

ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม จัดโดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการ Unseen Thai Silk ซึ่งเป็นส่วนของการแสดงผ้าไหมแพรวาและไหมแต้มหมี่ซึ่งเป็นผ้าไหมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบต่อไป นิทรรศการ World of Thai Silk เป็นส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นที่ทำจากผ้าไหมโดยนักออกแบบรุ่นใหม่จากรายการ “ทอฟ้าผ้าไทย” และการเดินแบบชุดผ้าไหมไทย นอกจากนี้ ได้จัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “ข้าวไทย” โดยมีนิทรรศการและการแสดงแบบจำลองขั้นตอนการปลูกข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวและที่ทำจากข้าว รวมทั้งประโยชน์ของข้าวชนิดต่าง ๆ และจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้และแนะนำวิธีการปรุงอาหารโดยใช้ข้าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ในส่วนของการแสดง สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงาน ททท. ณ นครซิดนีย์ ได้นำ นายธชยประทุมวรรณ หรือรู้จักกันในชื่อ “เก่ง เดอะวอยซ์” มาแสดงโชว์ชุดพิเศษ และ น.ส. Madeleine Cowe, Miss World Australia 2016 ในฐานะ Brand Ambassador ของ ททท. มาร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย ซึ่งสร้างความประทับใจกับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และการสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารและขนมไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วม 15 ร้าน ร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย 4 ร้าน และร้านนวดแผนไทย 1 ร้าน อีกทั้ง วัดธัมมธโร ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้มาร่วมเปิดซุ้มขายอาหารไทย เพื่อนำเงินรายได้สมทบปัจจัยในการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของวัดธัมมธโรด้วย

ในการจัดงานเทศกาลไทยครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานต่าง ๆ ภายใต้ทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย ได้แก่ สำนักงาน ททท. ณ นครซิดนีย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ เทรด จำกัด และบริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้ประกอบการในออสเตรเลีย เช่น บริษัท BKK Australia Pty Ltd. โรงแรม Oaks Hotels and Resorts (ในเครือบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด) และโรงแรม Hyatt Canberra (ในเครือบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด) มาร่วมออกบูธ และ/หรือสนับสนุนของรางวัลทำให้การจัดงานประสบในปีนี้ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย"

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราThai Food and Cultural Festival 2016

"On Sunday 11 September 2016, the Royal Thai Embassy in Canberra with Team Thailand in Australia organized “the 14th Thai Food and Cultural Festival” at the Royal Thai Embassy. The Festival is held annually and has been one of the most anticipated cultural events in Canberra. There are approximately 6,000 people attended this year event.

The theme of this year festival is “A Celebration of Thai Silk” in homage to Her Majesty Queen Sirikit of Thailand and for her relentless dedication in promoting Thai silk around the world. There are various exhibitions including Thai silk and silk products by the Queen Sirikit, Department of Sericulture, “Unseen Thai Silk” and “World of Thai Silk” displaying exquisite traditional Thai silk and modern dresses made from different types of silks and unique techniques. Both traditional dresses and modern silk clothes were also demonstrated in the fashion show in the grand finale.

The Festival showcased a special performance by “Tachaya” winner of 14 gold medals from World Championships of Performing Arts 2016, and a special appearance of Miss Madeleine Cowe, Miss World Australia 2016 as Brand Ambassador of Tourism Authority of Thailand, which attracted huge interest of the audience. In addition, there are Thai foods and desserts, Thai handicrafts, cultural performances, and Muay-Thai demonstration to highlight the outstanding artistic, diversity, and creativity of Thai culture.

The Festival aims to foster the unity and the appreciation of the multicultural society in Australia through appreciation of each other culture."

Royal Thai Embassy Canberra
Last edit: 13 ต.ค. 2016 09:44 by MaBrisbane.