JB

JB

ทำไมต้อง NEWSTEAD นิวสเตด (Newstead) เป็นอีกหนึ่งย่านหรูริมแม่น้ำที่ได้รับความสนใจเ...
สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน หลังจากที่คอลัมน์ที่แล้ว ดิฉันได้อธิบายถึงสถานการณ์การถือครองวีซ่าที่มีผลในการเลือกอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจ หนึ่งเดือนที่ผ่านมา ดิฉันพบว่าน้องๆหลายคนยังไม่เ...
จากการทำงานที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าจริงๆ แล้วมีคนไทยหลายท่านสนใจที่จะซื้อบ้านไม่ว่าเพื่อที่จะเข้าอยู่อาศัยหรื...