สั่งพิมพ์หน้านี้

การบินไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋ว สำหรับผู้มีกำหนดเดินทาง 18 ส.ค. - 18 ก.ย. 2558

เผยแพร่เมื่อ 20 ส.ค. 2015 ผู้เขียน

การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 1 ครั้ง ทุกเส้นทางการบิน สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารก่อน/หรือภายในวันที่ 17 ส.ค. 2558 และมีกำหนดการเดินทางเดิมระหว่างวันที่ 18 ส.ค. - 18 ก.ย. 2558 และจะต้องเดินทางภายในอายุบัตรโดยสารเดิม และ/หรือภายในวันที่ 18 ก.ย. 2558

 

   จากกรณีเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18 กันยายน 2558

   นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ การบินไทยมีความห่วงใยลูกค้าและประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางในห้วงเวลานี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร การบินไทยจึงได้ออกนโยบายผ่อนปรนเรื่องบัตรโดยสารการบินไทย ที่ออกผ่านสำนักงานขายของการบินไทยและตัวแทนจำหน่าย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของบัตรโดยสารที่ออกก่อนหรือภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 18 กันยายน 2558  โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 1 ครั้ง ในเส้นทางที่ระบุบนบัตรโดยสารทุกเส้นทาง ซึ่งลูกค้าต้องใช้เดินทางภายในอายุบัตรโดยสารเดิม และ / หรือ ภายในวันที่ 18 กันยายน  2558

   ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบัตรโดยสารจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้โดยสารสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถตรวจสอบตารางการบิน สำรองที่นั่งออกบัตรโดยสาร และเช็คอิน ผ่านทาง www.thaiairways.com หรือ THAI Contact Center 02-356-1111

 


 

 

THAI Waives Flight Change Surcharge

   As a result of the explosion in the Rajaprasong intersection on 17 August 2015, Thai Airways International Public Company Limited (THAI) announced a waiver on flight change surcharge now until 18 September 2015 for the convenience of customers who may not be able to travel.

   Mr. Charamporn Jotikasthira, THAI President, said that out of concern for its customers who may be unable to travel at this time following the explosion in the Rajaprasong intersection, THAI will waive the flight change surcharge for tickets issued by THAI sales offices in Thailand as well as overseas, as well as tickets issued online through www.thaiairways.com prior to or on 17 August 2015 for travel during 18 August to 18 September 2015.  The waiver for flight changes will be allowed one time only for all routes specified on the passenger ticket, with the same ticket validity as specified in the original ticket and/or by 18 September 2015.

   Changes to the passenger ticket are in accordance with the established conditions, which customers may seek further information prior to making changes, check flight schedule information, make reservations and issue tickets, as well as check-in on www.thaiairways.com or call the THAI Contact Center at Tel. 02-356-1111.

 

Ref: www.thaiairways.com - "THAI Waives Flight Change Surcharge"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26 ส.ค. 2015
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State