หาพนักงานล้างจานผู้ชาย

  • โบโย
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
08 ก.พ. 2023 09:01 #6677 โดย โบโย
cafe in west end
สามรารถทำงานได้ สาม วัน จันทร์ถึงพุธ
8am-4.30pm พักเบรก15-30นาที
Casual Rate weekday from $26.Plus
superannuation 10.5%
ส่ง resume ได้ที่ bowyomini@gmail.com