รับสมัครพนักงานในครัว

  • TJK
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
15 ก.ย. 2021 10:55 #5028 โดย TJK
ร้านไทย แถว Everton hills รับสมัคร พนักงานในครัว 1 ตำแหน่ง
- ผัดได้
- เข้างาน 4:00 (เย็น)
- ความรับผิดชอบ ขยัน
-
  • TJK
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
15 ก.ย. 2021 10:58 #5029 โดย TJK
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0469835382