ต้องการหาพนักงานนวด การันตี 150$/วัน Westfield Chermside super centre

  • ภัทรนันท์
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
09 พ.ค. 2021 21:15 #4644 โดย ภัทรนันท์
*ไม่กำหนดเพศ
* ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่เทรนงานก่อน2อาทิตย์
*สำหรับผู้มีประสบการณ์ เทสมือ ลองงานได้เลย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0433 706 669 ลีออน