น.อ.อดิศร อุณหเลขกะ

น.อ.อดิศร อุณหเลขกะ

ต่อจากตอนที่แล้ว.. (อ่านตอนที่ 1 ได้ ที่นี่)   ...
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 1 ทุ่ม คนไทยทั้งโลกได้ทราบข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราชาวไทยและได้หลั่งน้ำตาร้องไห้กันทั่วแผ่นดิน ...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวร...