สั่งพิมพ์หน้านี้

วิทยาลัย Evolution มอบทุนการศึกษาในหลักสูตร Hospitality 2 ปี, พร้อมโอกาสได้งานฟูลไทม์ทำเมื่อเรียนจบ

เผยแพร่เมื่อ 09 เม.ย. 2016 ผู้เขียน

โครงการฝึกงานและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจาก Evolution

“Evolution International trainee and scholarship program”

 

พิเศษ.! กับโครงการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในหลักสูตรด้านการทำอาหารและการโรงแรมกับวิทยาลัย Evolution (ซิดนีย์) ด้วยวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย 2 ปี พร้อมโอกาสได้รับวีซ่าทำงานต่อแบบฟูลไทม์เมื่อเรียนจบ Training and Research visa (subclass 402) โดยผ่านการสมัครงานกับบริษัทต่าง ๆ ในเครือข่ายของ Evolution

ใช้ทุนโดยรวมทั้งหมดประมาณ AUD$10,000 เท่านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการลงเรียนเฉพาะเทอมแรก ครอบคลุมไปถึงค่าวีซ่าฯ, ค่าประกัน OSHC, ค่าตั๋วเครื่องบิน และสิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ ในการเริ่มต้นการเรียน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้แล้ว โดยหลังจากนั้นทาง Evolution จะเป็นผู้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายกับผู้ที่ได้ถูกเลือกรับทุนการศึกษา (รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกชี้แจงใน Letter of Offer)

evolution-logo

มีผล IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า*
หมายเหตุ: *สำหรับผู้ที่ระดับภาษาอังกฤษไม่ถึง IELTS 5.5 เรามีทางเลือกอื่น ๆ อีก

หากมีทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะมีโอกาสสูงได้รับเข้าทำงานเมื่อมาถึงออสเตรเลีย**
หมายเหตุ: **นักเรียนจะได้รับการสัมภาษณ์จากบริษัท 3 รายด้วยกัน ซึ่งจัดหาโดย Evolution แต่หากนักเรียนไม่ผ่านการสัมภาษณ์กับทั้ง 3 บริษัท ก็ยังสามารถหางานทำเองได้

หลังจากเรียนจบ 2 ปีแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร Australian Advanced Diploma of Hospitality

ทุนการศึกษาจะถูกมอบให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับเลือก***
หมายเหตุ: ***ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

สมัครได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไทย หรือกำลังเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียน

นักเรียนต้องผ่านการสัมภาษณ์และผ่านขั้นตอนการสมัคร

รับจำนวนจำกัด.. เปิดรับสมัครแล้ววันนี้..

 

Step #1 - เอกสารที่จำเป็นในการสมัครเบื้องต้น

 Expression of Interest Form (เอกสารแสดงความสนใจประเภทหลักสูตรในโครงการ) [pdf download]

 Statement of Purpose (เอกสารแสดงเหตุผลของการเข้าร่วมโครงการ) [pdf download]

 Student academic results (ใบแสดงผลทางการศึกษา)

 Resume (ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ) อันได้แก่ Personal details (รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง), Education experience (ประวัติการเรียน) และ Working reference (บุคคลอ้างอิงการทำงานที่ผ่านมา)

 English certification (IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า)

 Copy of Passport (สำเนาหนังสือเดินทาง)

 

ติดต่อลงทะเบียน กรอกและส่งเอกสารข้างบนมาที่..david.widjaja@evolution.edu.au

หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 พ.ค. 2016


 

 

** เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก Step #1 **

Step #2 - ขั้นตอนการสมัครโครงการฝึกงานและทุนการศึกษา Evolution
(หลังจากผ่านการสมัครเบื้องต้น)

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกฟอร์มการสมัคร (Application forms and requirements)

2. Evolution Hospitality Institute จะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครตัวต่อตัว (วันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

3. หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์ Evolution Hospitality Institute จะออกใบ Letter of Offer พร้อมเงื่อนไขและกำหนดการชำระค่าใช้จ่าย

4. ผู้สมัครจ่าย Initial Payment เป็นจำนวนเงินประมาณ AUD $10,000 ซึ่งเป็นค่า:

a. ค่าเรียนเทอมแรก ประมาณ AUD $5,000

b. ค่าที่พัก 1 เดือน พร้อมรถรับส่งจากสนามบิน ประมาณ AUD $1,000

c. ค่าประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน Overseas Student Health Cover (OSHC) สำหรับ 2 ปี ประมาณ AUD $1,200

d. ค่ามัดจำสำหรับคอร์ส Advanced Diploma ประมาณ AUD $1,000

e. ค่าวีซ่านักเรียน ประมาณ AUD $550 (นักเรียนจัดการชำระเอง)

f. ค่าตั๋วเครื่องบินจากไทยไปซิดนีย์ ประมาณ AUD $600 หรือตั๋วภายในประเทศออสเตรเลียจากเมืองอื่นไปซิดนีย์ ประมาณ AUD $60 - $200 (นักเรียนจัดการชำระเอง)

หลังจากที่ผู้สมัครได้ชำระค่า Initial Payment ให้กับ Evolution Hospitality Institute แล้ว ทางวิทยาลัยจะทำการชำระเงินที่ได้มาให้กับบริษัทต่าง ๆ ตามที่ลิสต์ไว้ข้างต้น (b,c,d)

5. หลังจากที่วิทยาลัยได้รับเงินแล้ว จะออกใบ Confirmation of Enrolment (CoE) ให้แก่ผู้สมัคร

6. เมื่อผู้สมัครได้รับ CoE จากทางวิทยาลัยแล้ว ผู้สมัครสามารถติดต่อ david.widjaja@evolution.edu.au เพื่อดำเนินการขอวีซ่าฯ

นักเรียนที่ได้ร่วมโครงการนี้จะต้องเซ็นสัญญากับทางวิทยาลัย เพื่อตกลงที่จะเรียนให้ครบกำหนด 2 ปี โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเรียนจบก่อนเวลาได้ หากนักเรียนตัดสินใจที่จะออกจากวิทยาลัยก่อนเวลา 2 ปี จะมีค่าปรับ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในใบสัญญา

ทางวิทยาลัยมีเครือข่ายกับบริษัทและองค์กรในวงการ hospitality อย่างกว้างขวาง นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างเข้มข้นในวิทยาลัยแล้ว ทางวิทยาลัยสามารถแนะนำสถานที่ฝึกงานซึ่งถือเป็นประสบการณ์ก้าวแรกที่สำคัญในการนำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงานจริง ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากจบหลักสูตรแล้ว ทางวิทยาลัยสามารถแนะนำบริษัทที่อาจจะมีความสนใจในการสปอนเซอร์นักเรียนเพื่อขอวีซ่า 402 Training and Research Visa ซึ่งสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาทำงานฟูลไทม์ได้

 

evolution-institute

 

โดยสรุป..

โครงการนี้เป็นการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ในหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการทำอาหารและการโรงแรมระยะเวลา 2 ปี กับทางวิทยาลัย Evolution (ซิดนีย์) โดยหากนักเรียนได้รับการตอบรับและลงเรียน พร้อมทั้งมีคุณสมบัติและปฎิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน จะได้รับค่าเรียน, ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการดำเนินการประมาณ AUD$10,000 (รายละเอียดดูในข้อ 4. ด้านบน) และนอกจากการฝึกงานระหว่างการศึกษาแล้ว นักเรียนยังสามารถใช้เวลาว่างจากการเรียนไปทำงานเพื่อหารายได้เพิ่มเติมได้อีกด้วย เรียกได้ว่านอกจากได้รับทุนการศึกษาแล้ว ยังสามารถทำงานเก็บเงินได้อีกด้วย

และเมื่อเรียนจบหลักสูตร นอกจากจะได้รับใบประกาศนียบัตร Australian Advanced Diploma of Hospitality ยังมีโอกาสในการสมัครวีซ่าทำงานแบบฟูลไทม์ต่อในประเภท Training and Research visa (subclass 402) กับบริษัทต่าง ๆ ในเครือข่ายของ Evolution อีกด้วย

 

สนใจสมัครโครงการนี้ หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล์ david.widjaja@evolution.edu.au

 

หมายเหตุ: โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษจากทางวิทยาลัย ทางวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

evolution-institute-about
evolution-institute-comm
evolution-institute-partners

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 พ.ค. 2016
Evolution

Evolution Hospitality Institute
ABN 73 114 531 636 | RTO Provider No: 91256 | CRICOS Code: 02869G

อีเมล์: david.widjaja@evolution.edu.au

เวปไซต์: www.evolution.edu.au