สั่งพิมพ์หน้านี้

การปรับเปลี่ยนของวีซ่าออสเตรเลียสำหรับปี 2022-23 นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เป็นยังไงบ้าง

เผยแพร่เมื่อ 02 ก.ค. 2022 ผู้เขียน

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นการแปลและสรุปเนื้อหาจากแหล่งที่มา ณ เวลาที่เขียน ผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลออสเตรเลียอีกครั้ง

 

เป็นประจำทุกปีหลังเริ่มต้นปีการเงินใหม่วันที่ 1 ก.ค. ทางออสเตรเลียจะมีการปรับนโยบายของรัฐบาล หนึ่งในเรื่องที่คนสนใจเป็นอย่างมากคือเรื่องโปรแกรมการรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศหรือวีซ่าของออสเตรเลีย

และครั้งนี้มีข่าวดีหลายเรื่องสำหรับชาวไทยและชาติอื่น ๆ ที่อยากเดินทางเข้าสู่ออสเตรเลีย โดยเฉพาะการมาทำงานที่นี่ ในปีนี้ได้มีการเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับผู้ถือวีซ่าบางประเภท เพื่อเป็นการตอบรับกับการระบาดใหญ่ของโควิด 19 โดยมีสาระสำคัญดังนี้..

 

วีซ่า TSS สามารถขอ PR ได้ง่ายขึ้น

ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวสำหรับทักษะแรงงานที่ขาดแคลน Temporary skill shortage (TSS) subclass 482 สามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (PR) ได้ง่ายขึ้น

ออสเตรเลียได้หยุดออกวีซ่า 482 หรือ 457 กับผู้สมัครไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2022 ผู้ที่ถือวีซ่าเหล่านี้จะสามารถยื่นขอวีซ่า 186 Temporary Residence Transition (TRT) ซึ่งอนุญาตให้แรงงานที่มีทักษะได้รับการเสนอชื่อจากนายจ้างของตนเพื่อให้อยู่อาศัยและทำงานในออสเตรเลียได้อย่างถาวร แต่วิธีการใหม่นี้จะเปิดให้สมัครได้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ 1 ก.ค. 2022

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่สามารถขอวีซ่า TRT ได้ จะต้องอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างน้อย 1 ปี ระหว่างช่วงเวลา 1 ก.พ. 2020 และ 14 ธ.ค. 2021 ผู้ที่ถือวีซ่า subclass 457 ที่ทำงานในสายงานที่อยู่ใน Short-term Skilled Occupation List (STSOL) ก็มีสิทธิ์ขอได้เช่นกัน

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482

 

ยกเว้นข้อบังคับเรื่องอายุผู้ถือวีซ่า 457 ภายในระยะเวลา 2 ปี

ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุสำหรับผู้ที่ถือวีซ่า 457 Temporary Work (Skilled) visa ที่ต้องการจะสมัครขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรผ่านทาง TRT

โดยก่อนหน้านี้มีการจำกัดอายุที่ 45 ปี โดยการเปลี่ยนแปลงนี้มีระยะเวลาให้เพียง 2 ปีเช่นเดียวกัน นับจากวันที่ 1 ก.ค. 2022

ผู้ที่สามารถได้รับข้อยกเว้นนี้ จะต้องถือวีซ่า 457 ตั้งแต่หรือหลังจากวันที่ 18 เม.ย. 2017 และต้องอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างน้อย 1 ปี ระหว่างช่วงเวลา 1 ก.พ. 2020 และ 14 ธ.ค. 2021

 

วีซ่าทดแทนสำหรับผู้ถือ Temporary Graduate Visas ที่เสียสิทธิไปจากการเดินทางไม่ได้

ผู้ที่กำลังถือหรือเคยถือวีซ่า temporary graduate ที่เสียเวลาของวีซ่าไปเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าทดแทน (replacement visa) เพื่อเดินทางอีกครั้งได้

ผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องยังถือวีซ่า temporary graduate หรือเคยถือวีซ่านี้ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2020 เป็นต้นไป และจะต้องอาศัยอยู่นอกออสเตรเลียระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2020 และ 15 ธ.ค. 2021

คาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังถือและเคยถือวีซ่าประเภทนี้เกือบ 30,000 คน

โดยทั่วไปแล้ว ผู้สมัครจจะถูกจำกัดให้ถือวีซ่า 485 หลังจากนั้น วีซ่าตัวต่อไปที่สามารถขอได้จะขึ้นอยู่กับการทำงานในพื้นที่รอบนอก หรือศึกษาต่อเท่านั้น

 

การกลับมาของ Working Holiday Visa และเพิ่มโควตาขึ้นอีก 30%

การปิดพรมแดนเนื่องจากโควิด-19 ทำให้ผู้ถือวีซ่าในกลุ่มโปรแกรม Working Holiday Maker (WHM) ไม่สามารถเข้ามาในออสเตรเลียได้ ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในออสเตรเลียประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก โดยแต่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จะมีการเพิ่มจำนวนวีซ่านี้ขึ้นอีก 30% สำหรับปี 2022-23 และมีการเปิดวีซ่าประเภทนี้ให้แก่ประเทศใหม่ ๆ เป็นครั้งแรก อย่างมองโกเลีย และบราซิล อีกทั้งยังมีการปรับข้อจำกัดเรื่องอายุและจำนวนวีซ่าในบางประเทศอีกด้วย ซึ่งมีการเรียกร้องแรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่รอบนอกของออสเตรเลียและฟาร์ม

รัฐบาลชุดใหม่ของออสเตรเลียซึ่งถูกเลือกเมื่อเดือน พ.ค. ได้รับช่วงต่อโครงการย้ายถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 กล่าวว่า การจัดการกับเคสการยื่นเรื่องขอวีซ่าที่ค้างอยู่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

นาย Watt กล่าวว่า คนไม่ควรหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบวีซ่าครั้งใหญ่ทันทีเพียงเพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาล มันจะต้องใช้เวลาอีกหลายปี หรือย่างน้อย ๆ ก็ 12 เดือน ก่อนที่เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

สำหรับของประเทศไทยนั้นทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการระหว่างไทยและออสเตรเลีย ได้มีการแจ้งรายละเอียดการรับสมัครประจำปี 2022 ออกมาแล้ว โดยเปิดทั้งหมด 2 รอบ ในเดือน มิ.ย. 1,000 คน และ ต.ค. อีก 1,000 คน รวมทั้งหมดเป็น 2,000 คน ซึ่งจากสถิติเดิมที่เคยรับเพียงปีละ 500 คนเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.dcy.go.th/dcy/index_working.html

 

ค่ายื่นวีซ่าเพิ่มขึ้น 3 %

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จะมีการปรับค่ายื่นวีซ่า (Visa Application Charge) ซึ่งเป็นไปตามดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) เพิ่มขึ้นอีก 3% 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและอ้างอิง:

www.sbs.com.au - "Australian visa changes for 2022-23 and what a new government may bring"

immi.homeaffairs.gov.au - "Department of Home Affairs"

www.legislation.gov.au - "Federal Register of Legislation"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 06 ก.ค. 2022
MaBrisbane

Welcome to The Sunshine State