การันตีผล IELTS computer, PTE ⛳️

  • likio
  • ผู้เขียนหัวข้อ
  • ผู้เยี่ยมชม
  • ผู้เยี่ยมชม
23 ธ.ค. 2019 21:26 #2458 โดย likio
- คอนเฟริ์มที่นั่งสอบก่อน 3 สัปดาห์ก่อนสอบ
- ผู้สอบต้องเดินทางไปสอบด้วยตัวเอง
- รับรองผลผ่านตามเป้าหมาย
- สอบผลเกินตามที่กำหนดไม่ต้องเพิ่มเงิน
- รับประกันผล 2 ปี
- IELTS Computer based , PTE

** ไม่รับออกผลปลอม **