Jacaranda หรือ ศรีตรัง/แคฝอย ไม้ต้นขนาดเล็ก ซึ่งปลูกแพร่หลายในหลายประเทศ เดิมทีนั้นมีถิ่นกำเนิดในมีบราซิลและแถบอเมริกาใต้ โดยเชื่อกันว่าชื่อ Jacaranda มาจากภาษากัวรานี(Guarani) มี...